10-րդ դասարանի հասարակագիտության առաջադրանքներ․ ապրիլի 4-9

Ծանոթացե՛ք հետևյալ թեմային՝ «Պահանջարկ և առաջարկ»

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

Ի՞նչ է փողը և ինչպե՞ս է ծագել։

Ներկայացրե՛ք փաստարկներ փողի ստեղծման անհրաժեշտության մասին։

Ի՞նչ է գիտը և ինչպե՞ս է սահմանվում։

Ի՞նչ է պահանջարկը

Ի՞նչ է առաձարկը։

Դասարանական աշխատանքի թեմա՝ «Պահանջարկ և առաջարկ»

11-րդ դասարանի պատմության առաջադրանքներ․ ապրիլի 4-9

Ծանոթացե՛ք հետևյալ թեմային՝ «Հայ Ազգային կուսակցություններ»

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

 • Ի՞նչ պատական պայմաններ էին ստեղծվել ազգային կուսակցությունների ստեղծման համար։
 • Ներկայացնե՛ք Արմենական կուսակցության հիմնական տեսլականները։
 • Ո՞րոնք էին Հնչակյան կուսակցության ծրագրի հիմնական կետերը։ Ի՞նչ ձգտումներ ունեին նրանք։
 • Ինչու՞ ստեղծվեց ՀՅԴ-ն։ Ի՞նչ ձգտումներ ուներ ՀՅԴ-ն Հայկական հարցի լուծման շուրջ։

Դասարանական աշխատանքի թեմա՝ «Հայ Ազգային կուսակցություններ»

10-րդ դասարանի պատմության առաջադրանք․ ապրիլի 5-9

Ծանոթացե՛ք հետևյալ թեմայի հետ՝ «Պապ թագավոր»

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

 • Գնահատե՛ք Պապ թագավորի բարեփոխումները։ Ի՞նչ արդյունքներ տվեցին այս բարեփոխումները։
 • Ի՞նչ տեղի կունենար ե՞թե Մուշեղ սպարապետը հետ չվերադարձներ Շապուհի կանանոցը։
 • Ինչու՞ դավադրաբար սպանեցին Պապ թագավորին։

Դասարանական աշխատանքի թեմա՝ «Պապ թագավոր»

9-րդ դասարանի պատմության առաջադրանք․ ապրիլի 5-9

Ծանոթացե՛ք հետևյալ թեմային՝ «Արցախի «Լեռնային Ղարաբաղի» հանրապետությունը»

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

 • Ե՞րբ է Արցախում սկսվել հայ-ադրբեջանական պատերազմը։ Ե՞րբ է ԼՂՀ-ն հռչակվել անկախ։
 • Նշե՛ք Արցախյան պատերազմի առանցքային դրվագները։
 • Ո՞ր կառույցն է զբաղվում Արցախյան խնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացով։ Ի՞նչ արդյունքներ ունեցավ խնդրի խաղաղ կարգավորման փորձերը։
 • Նկարագրե՛ք Ապրիլյան պատերազմը։
 • Նկարագե՛ք 2020 թվականի պատերազմը և համաեմատե՛ք այն նախորդ պատերազմերի հետ։

Դասարանական աշխատանքի թեմա՝ « Արցախի «Լեռնային Ղարաբաղի» հանրապետությունը»

Ուսումնական նյութերը կարող եք գտնել համացանցից և Հայոց պատմության 9-րդ դասարանի դասագրքից։

Արատես

11-րդ 12-րդ դասարանի սովորողները նախաձեռնեցին դեպի Արատես ճամփորդությունը, որն այս անգամ ունենալու է իր հետաքրքիր ընթցքը։
Արատեսը 2018-2021 թվականներին։ Ճանապարհորդությունը ուսումնասիրական է, ներկրթահամալիրային պատմությունը ներկայացնող։
Արատեսում ենք լինելու Ծառզարդարի օրը, որն ամենայն ուրախությամբ կկազմակերպենք Ավագ դպրոցի սովորողների հետ։ Ծաղկազարդի օրը հայոց եկեղեցիները զարդարվում են ուռենու ճյուղերով, առավոտյան կատարվում է Ժամերգություն, որից հետո օրհնված ճյուղերը բաժանվում են հավատացյալ ժողովրդին, որոնք պահվում էին մինչև հաջորդ ծաղկազարդ։ Դրանց վերագրվում էր բարիքի, առատության, պտղաբերության հմայական զորություն։ Հավատալով, որ դրանցով կավելանա յուղը, կբարձրանա կաթնատվությունը, ձվատվությունը, դրանք դրվել են խնոցում, մսուրքում, հավանոցում։
Ծեսով կօծենք Արատեսը։

Продолжить чтение «Արատես»

Տիգրան Հայրապետյանի ծննդյանն ընդառաջ։ Փաթեթ

Առաջադրվելով Տիգրան Հայրապետյան մրցանակին,կից ներկայացնում եմ աշխատանքների փաթեթը։
Հետաքրքիր ճամփորդություններն ու ակումբային բուռն գործունեությունն եմ ցանկանում ներկայացնել։

Ճանապարհորդություններ՝

10-րդ դասարանի պատմության առաջադրանքներ

Ծնոթացե՛ք հետևյալ թեմայի հետ՝ «Քրիստոնեության հռչակումը պետական կրոն»
Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին
1- Ի՞նչ քրիստոնեական հայտնի համայնքներ կային Հայաստանում I դարում։
2-Ինչպիսի՞ սոցիալ-քաղաքական նախադրյալներ կային Հայաստանում Քրիստոնեության պետական կրոն դառնալու համար։
3- Ի՞նչ փոփոխություներ տեղի ունեցան Քրիստոնեության ընդունում հետո։

Դասարանական աշխատանքի թեմա՝ «Քրիստոնեության հռչակումը պետական կրոն»

9-րդ դասարանի քննական հարցաշար

6-րդ դասարան.
Թեմա 1. Հայկական լեռնաշխարհը.Թեմա 2. Վանի Աշխարհակալ տերությունը. Արգիշտի 1-ին: Սարդուրի 2-րդ
Թեմա 3. Հայկազուն Երվանդականների թագավորությունը Ք. ա. 7-6-րդ դարերում. Պարույր Նահապետը՝ հայոց թագավոր:  Երվանդ 1-ին Սակավակյաց: Տիգրան 1-ին Երվանդյան
Թեմա 4. Մեծ Հայքի Արտաշեսյան թագավորությունը՝ Արտաշես 1-ին.
Թեմա 5. Հայաստանը՝ Աշխարհակալ տերություն: Տիգրան 2-րդ Մեծ.
Թեմա 6. Տիգրան Մեծի տերությունը.
Թեմա 7. Տիգրան Մեծի տերության անկումը. Հռոմեա-հայկական պատերազմը: Արտաշատի պայմանագիրը
Թեմա 8. Մեծ Հայքի թագավորությունն Արտավազդ 2-րդի օրոք.Կրասոսի արշավանքը:  Անտոնիոսի արշավանքը
Թեմա 9. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորությունը. Տրդատ 3-րդի գահակալությունը
Թեմա 10. Հին Հայաստանի մշակույթը. Հայկական առասպելներն ու վիպերգերը: Հայոց նախաքրիստոնեական հավատքը: Գրավոր մշակույթը
-Յուրաքանչյուր քննական տոմսի չորրորդ հարցը վերաբերում է ուսումնական բլոգին՝ ներկայացնել բլոգի «Պատմություն» բաժինը /6-րդ դասարան/, ընտրել և ներկայացնել բաժնի ամենահաջողված ուսումնական նյութը

7-րդ դասարան.
Թեմա 11. Ավատատիրության հաստատումը և Քրիստոնեության ընդունումը.
Թեմա 12. Պետական կառավարման համակարգը.
Թեմա 13. Պայքար թագավորական իշխանության պահպանման համար. Արշակ 2-րդ: Պապ թագավոր
Թեմա 14. Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը 5-րդ դարում՝: Վարդանանց պատերազմը
Թեմա 15. Հայկական մշակույթը 5-9-րդ դարերում. Մ. Մաշտոցը և Հայոց գրերի գյուտը: Ոսկեդարյան գրականությունԹեմա 16. Հայաստանի Բագրատունյաց թագավորությունը. Հայաստանի անկախության վերականգնումը: Աշոտ 1-ին
Թեմա 17. Պայքար պետականության պահպանման համար. Սմբատ 1-ին: Աշոտ 2-րդ Երկաթ
Թեմա 18. Բագրատունյաց Հայաստանի վերելքը 10-րդ դարի երկրորդ կեսին և 11-րդ դարի սկզբին: Անին՝ մայրաքաղաք.
Թեմա 19. Հայոց թագավորության հռչակումը Կիլիկիայում: Լևոն 1-ին Մեծագործ.
Թեմա 20. Հայկական մշակույթը 10-14-րդ դարերում. Կրթական համակարգը: Պատմագրությունը
-Յուրաքանչյուր քննական տոմսի չորրորդ հարցը վերաբերում է ուսումնական բլոգին՝ ներկայացնել բլոգի «Պատմություն» բաժինը /7-րդ դասարան/, ընտրել և ներկայացնել բաժնի ամենահաջողված ուսումնական նյութը8-րդ դասարան.
Թեմա 21. Հայ ազատագրական պայքարի վերելքը: Իսրայել Օրի.
Թեմա 22. Զինված պայքարը Արցախում և Սյունիքում
Թեմա 23. 1826-28թթ. ռուս-պարսկական պատերազմը: Թուրքմենչայի պայմանագիրը
Թեմա 24. 1828-29թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը: Ադրիանապոլսի պայմանագիրը
Թեմա 25. Հայկական հարցը Բեռլինի վեհաժողովում
Թեմա 26. Հայդուկային շարժումը
Թեմա 27. 1-ին աշխարհամարտը և Կովկասյան ճակատըԹեմա 28. Հայոց մեծ եղեռնը
Թեմա 29. Մայիսյան հերոսամարտերը
Թեմա 30. Հայկական մշակույթը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբին. Կրթություն: Գիտություն: Գրականություն:
-Յուրաքանչյուր քննական տոմսի չորրորդ հարցը վերաբերում է ուսումնական բլոգին՝ ներկայացնել բլոգի «Պատմություն» բաժինը /8-րդ դասարան/, ընտրել և ներկայացնել բաժնի ամենահաջողված ուսումնական նյութը

9-րդ դասարան.
Թեմա 31. ՀՀ հռչակումը: Բաթումի պայմանագիրը
Թեմա 32. Հայկական հարցը Փարիզի վեհաժողովումԹեմա 33. Խորհրդային Հայաստանի տարածքային հիմնախնդիրները: Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը
Թեմա 34. Հայ ժողովուրդը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին
Թեմա 35. ՀՀ անկախության գործընթացը
Թեմա 36. Հայաստանի 3-րդ հանրապետության կազմավորումը և ամրապնդումը
Թեմա 37. ՀՀ հասարակական-քաղաքական կյանքը
Թեմա 38. ՀՀ միջազգային դրությունը
Թեմա 39. ԼՂՀ-ն անկախության և պատերազմի տարիներին
Թեմա 40. Արցախյան հիմնախնդիրը և դրա լուծման հեռանկարները.
-Յուրաքանչյուր քննական տոմսի չորրորդ հարցը վերաբերում է ուսումնական բլոգին՝ ներկայացնել բլոգի «Պատմություն» բաժինը /9-րդ դասարան/, ընտրել և ներկայացնել բաժնի ամենահաջողված ուսումնական նյութը

Սիրով՝

Վարդան Կարապետյան

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы