Կլոր սեղան․ «Պատմության ընտրությամբ դասընթացը» Ավագ դպրոցում

11 րդ դասարանի «պատմության ընտրությամբ դասընթացի» առանձնահատկությունները

 • 11-րդ դասարանի պատմության ընտրությամբ դասընթացի առանձնահատկությունը թեմաների ընգրկվածությունն է։
 • 11-րդ դասարանի պատմության հանրակրթական ասպեկտն առանձնացրել է այս դասընթացի համար պատմական ժամանակային հետևյալ շրջանները՝
  /«Ազատագրական պայքարների սկիզբը Հայաստանում XVII դարի երկրորդ կեսից, մինչև Հայաստանի խորհրդայանացում՝ 1920 թվական»։
 • Պատմության հանրակրթական մասը լրացնում և ամբողջացնում է պատմության ընտրությամբ դասընթացը։
 • Բացի այս խնդրից, 11-րդ դասարանի ընտրությամբ դասընթացը հնարավորություն է տալիս սահմանափակ ընդգրկվածությամբ թեմաները դիտարկել տվյալ ժամանակաշրջանի համաշխարհային իրողություններով և իրադարձություններով։
 • Բավարարում են սովորողների պատմական հետաքրքրությունները։
 • Հնարավորություն է ստեղծվում առավել լայն թեմաների շուրջ իրականացնել հետազոտություններ և հանրայնացնել դրանք։

11-րդ դասարանի ընտրությամբ դասընթացի 2022 թ․ փետրվար-մարտ ամիսներին իրականացրած նախագծեր

«Իրադարձություններ, որոնք փոխել են մարդկության պատմության ընթացքը»

«Գաղափարախոսություններ»

11-րդ դասարանի «Պատմությամբ ընտրությամբ» դասընթացի ձեռքբերումների, թերությունների և անելիքների մասին կխոսեն 11-րդ դասարանի սովորողները՝

 • Անահիտ Ասատրյան
 • Իլոնա Սահակյան
 • Արման Լոռեցյան
 • Արեն Մինասյան

Սովորողների կատարած աշխատանքների փաթեթ

11-րդ դասարանի պատմության ընտրությամբ դասընթացի ծրագիր

Պատմության 8-րդ դասարանի ծրագիր

Պատմության 8-րդ դասարանի ծրագիր

Ավագ դպրոցի  «Պատմություն» առարկայի 8-րդ  դասարանների ծրագիրը  կազմվել է՝ հիմք  ընդունելով «Կրթության մասին» և «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքները, Հանրակրթության  պետական չափորոշիչի և հանրակրթական Ավագ  դպրոցի  «Պատմություն»  առարկայի  չափորոշիչի  հայեցակարգային  դրույթները ,  առարկայական  ծրագրին ներկայացվող  սկզբունքներն  ու  պահանջները, ինչպես նաև  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող ՀՀ ԿԳՆ փորձարարական և այլընտանքային ծրագիրը.

Продолжить чтение «Պատմության 8-րդ դասարանի ծրագիր»

11-րդ դասարանի պատմության ընտրությամբ դասընթաց


11-րդ դասարան, պատմության դասընթաց, շաբաթական 4 ժամ

Նպատակ և խնդիրներ՝
Պատմության խորացված դասընթացի ծրագիրն իրականացվում է  Ավագ դպրոցում,  որպես  լրացում  հիմնական կրթության:  Ծրագիրն ուղղված է այն սովորողներին, ովքեր ցանկանում են ավելի համակողմանի  և  խորքային գիտելիքներ ձեռք բերել Պատմություն առարկայից, միտված են իրենց մասնագիտական կողմնորոշումը զարգացնելու այդ ուղղությամբ:
Լուծվող հիմնական խնդիրներն են՝
-Համակողմանի և խորքային գիտելիքների ձեռք բերում
-Օժանդակ պատմական գրականության ուսումնասիրություն
-Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքների ներկայացում
-Նախագծային աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում
-Պատմական ֆիլմերի դիտում-վերլուծություն
-Այցելություն բուհական հաստատություններ
-Այցելություն Հայաստանի Պատմության թանգարան
-Ուսումնահայրենագիտական ճամփորդությունների կազմակերպում և իրականացում
-Տրամաբանական և վերլուծական մտքի զարգացում
-Փաստերի համադրման, եզրակացություններ կատարելու հատկությունների զարգացում.Продолжить чтение «11-րդ դասարանի պատմության ընտրությամբ դասընթաց»

Հասարակագիտության 10-րդ դասարանի ծրագիր

Հասարակագիտության 10-րդ դասարանի ծրագիր

Բացատրագիր

Հասարակագիտություն  առարկայի միջնակարգ հանրակրթության դպրոցի 10-րդ դասարանի ծրագիրը կազմվել է հիմք ընդունելով ՀՀ «Կրթության մասին» օրենքը , «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը, հանրակրթության պետական կրթակարգը,միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչը, և  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող ՀՀ ԿԳՆ փորձարարական և այլընտրանքային հեղինակային  ծրագիրը:

Продолжить чтение «Հասարակագիտության 10-րդ դասարանի ծրագիր»

Պատմության 12-րդ դասարանի ծրագիր

Պատմության 12-րդ դասարանի ծրագիր

Բացատրագիր

Հայոց պատմություն» առարկայի միջնակարգ հանրակրթության դպրոցի 12-րդ դասարանի ծրագիրը կազմվել է հիմք ընդունելով ՀՀ «Կրթության մասին» օրենքը , «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը, հանրակրթության պետական կրթակարգը, միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչը, ՀՀ կառավարության 2008թ հաստատաված ավագ դպրոցի համակարգի ստեղծման ռազմավարական ծրագիրը և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող ՀՀ ԿԳՆ փորձարարական և այլընտրանքային հեղինակային ծրագիրը:

Продолжить чтение «Պատմության 12-րդ դասարանի ծրագիր»

Պատմության 11-րդ դասարանի ծրագիր

Պատմության 11-րդ դասարանի ծրագիր

Բացատրագիր

Հայոց պատմություն» առարկայի միջնակարգ հանրակրթության դպրոցի 11-րդ դասարանի ծրագիրը կազմվել է հիմք ընդունելով ՀՀ «Կրթության մասին» օրենքը , «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը, հանրակրթության պետական կրթակարգը,միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչը, ՀՀ կառավարության 2008թ հաստատաված ավագ դպրոցի համակարգի ստեղծման ռազմավարական ծրագիրը և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող ՀՀ ԿԳՆ փորձարարական և այլընտրանքային հեղինակային ծրագիրը:

Продолжить чтение «Պատմության 11-րդ դասարանի ծրագիր»

Պատմության 10-րդ դասարանի ծրագիր

Պատմության 10-րդ դասարանի ծրագիր

Ավագ դպրոցի  «Պատմություն» առարկայի 10-րդ  դասարանների ծրագիրը  կազմվել է՝ հիմք  ընդունելով «Կրթության մասին» և «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքները, Հանրակրթության  պետական չափորոշիչի և հանրակրթական Ավագ  դպրոցի  «Պատմություն»  առարկայի  չափորոշիչի  հայեցակարգային  դրույթները ,  առարկայական  ծրագրին ներկայացվող  սկզբունքներն  ու  պահանջները, ինչպես նաև  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող ՀՀ ԿԳՆ փորձարարական և այլընտանքային ծրագիրը.

Продолжить чтение «Պատմության 10-րդ դասարանի ծրագիր»

Պատմության 9-րդ դասարանի ծրագիր

Պատմության 9-րդ դասարանի ծրագիր

Առարկայի ամփոփ նկարագիր

Պատմությունը, գիտության  ոլորտ է, ինչպես նաև հումանիտար գիտություն, որի ուսումնասիրության առարկան ընդգրկում է մարդու գործունեությունը, աշխարհայացքները, սոցիալական կապերը, կյանքի կազմակերպումը անցյալում։

Ավելի նեղ իմաստով պատմությունը գիտություն է, որն ուսումնասիրում է բոլոր հնարավոր աղբյուրները անցյալի մասին՝ պատճառահետևանքային կապը վերականգնելու, պատմական ընթացքն ընկալելու, փաստերը նկարագրելու և իրադարձությունների մասին կարծիքներ կազմելու համար

Продолжить чтение «Պատմության 9-րդ դասարանի ծրագիր»

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы