Առաջադրանքների փաթեթ, սեպտեմբերի 22-25

Առաջադրանքներ նախատեսված 9-րդ դասարանի սովորողների համար

Բլոգային աշխատանք       
Ներկայացրե՛ք Հայաստանի Առաջին հանրապետության զինանշանի, դրոշի և օրհներգի պատմությունը։

Դասարանական աշխատանք

Ծանոթացե՛ք հետևյալ թեմաներին <<ՀՀ հասարակական-քաղաքական կյանքը>>, <<Ներքին կայունությանը սպառնացող վտանգները․ մայիսյան ապստամբություն>>։

Պատմության 9-րդ դասարանի ծրագիր

Պատմության 9-րդ դասարանի ծրագիր

 

Առարկայի ամփոփ նկարագիր

Պատմությունը, գիտության  ոլորտ է, ինչպես նաև հումանիտար գիտություն, որի ուսումնասիրության առարկան ընդգրկում է մարդու գործունեությունը, աշխարհայացքները, սոցիալական կապերը, կյանքի կազմակերպումը անցյալում։

Ավելի նեղ իմաստով պատմությունը գիտություն է, որն ուսումնասիրում է բոլոր հնարավոր աղբյուրները անցյալի մասին՝ պատճառահետևանքային կապը վերականգնելու, պատմական ընթացքն ընկալելու, փաստերը նկարագրելու և իրադարձությունների մասին կարծիքներ կազմելու համար

Պատմությունը սկզբում կրել է նկարագրական բնույթ, ուսումնասիրության անմիջական առարկան եղել են մարդկության անցյալում տեղի ունեցած իրադարձությունների արտաքին երևույթները, գլխավոր ուշադրությունը դարձվել է պատմական, քաղաքական իրադարձությունների շարադրանքին։ Միայն 19-րդ դարում պատմագիտությունը դարձել է կյանքը՝ իր որոշակի և բազմազան դրսևորումներով (մարդու ծագումից մինչև ժամանակակից վիճակը) ուսումնասիրող գիտություն։

Հայոց պատմությունը կամ հայ ժողովրդի պատմությունը, հայ էթնոսի հինգհազարամյա պատմություն է, որը ժամանակագրական առումով բաժանվում է մի քանի շրջափուլերի:

9-րդ դասարանի Հայոց պատմություն առարկան ընդգրկում է Հայ ժողովրդի պատմության նորագույն ժամանակաշրջանը՝ առաջին հանրապետության ծննդից՝ 1918թ-մինչև մեր օրերը:

Продолжить чтение «Պատմության 9-րդ դասարանի ծրագիր»

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы