8-րդ դասարանի պատմության առաջադրանքներ

Նախատեսված է՝ սեպտեմբերի 13-17-ի կատարման համար

8-րդ դասարանի պատմության թեմա՝ «Հայ ազատագրական պայքարի վերելքը 17-րդ դարում․ Իսրայել օրի»

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին հիմնավորումներով

1-Ինչու՞ Հայաստանի ազատագրական պայքարը վերելք ապրեց 17-րդ դարում։ Ինչպիսի՞ նախադրյալներ կայն ազատագրական պայքարի աշխուժացման համար։

2-Ինչպե՞ս կգնահատեք Իսրայել Օրու Հայաստանի ազատագրման ծրագրերը։

3- Նույն թեման ներկայացնել նաև դասարանական աշխատանքում

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы