8-րդ դասարանի պատմության առաջադրանքներ․ մայիսի 2-6

Թեմա՝ «Մայիսյան ապստամբությունը Հայաստանում»

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցրերին

 • Ի՞նչպիսի էական փոփոխությունների ենթարկվեց Հայաստանը 1920 թ․-ին խորհրդայնացվելուց հետո
 • Ի՞նչ է նշանակում «Ռազմական կոմունիզմ»
 • Ի՞նչ գիտեք 1921 թ-ին Հայաստանում տեղի ունեցած «Փետրվարյան» ապստամբության մասին
 • Ի՞նչ արդյունենք ունեցավ ապստամբությունը

8 րդ դասարանի պատմության հանձնարարություններ․ ապրիլի 4-8

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին

 • Հայաստանի Առաջին հանրապետությունն իր գոյության 2․5 տարիների ընթացքում ինչպիսի՞ տարածքային վեճեր ուներ իր հարևան երկրեների հետ
 • Արդյո՞ք հնարավոր էր խուսափել պատերազմներից հարևանների հետ։ Ի՞նչպիսի ճանապարհներ կառաջարկեք
 • Ինչու՞ էր ՀՀ-ի գոյությունը այդքան վտանգված (վերլուծություն)

8-րդ դասարանի պատմության հանձնարարություն․ մարտի 7-11

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին

 • Ի՞նչպիսի աշխարհաքաղաքական պայմաններում լուծարվեց Անդրդաշնությունը
 • Ինչպե՞ս անկախացավ և ստեղծվեց Հայաստանի Առաջին հանրապետությունը
 • Ներկայացրե՛ք Մայիսյան հերոսամարտերի նշանակությունը
 • Ընտրե՛ք Մայիսյան հերոսամարտերից մեկը և ներկայացրե՛ք
 • Ի՞նչ կլիրներ, եթե հայերը չունենային Մայիսյան հերոսամարտեր

8-րդ դասարանի պատմության առաջադրանքներ․ փետրվարի 14-18

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին

 • Ի՞նչ գիտեք Առաջին համաշխարհային պատերազմի մասին
 • Ի՞նչ մարդկային ռեսուրսներ էր ընդգրկում պատերազմը և ինչպիսի կորուսներ ունեցավ մարդկությունը պատերազմի ավարտին
 • Ի՞նչ խնդիրներ էին լուծում Օսմանյան կայսրությունը և Ռուսաստանը այս պատերազմում
 • Առաջին համաշխարհային պատերազմը ինչպիսի նշանակություն ունեցավ հայության համար

Առաջադրանք 8-րդ դասարանի սովորողների համար․ դեկտեմբերի 20-24

Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք

Թեմա 1՝ «Աբդուլ Համիդ II»

Դիտարկե՛ք Աբդուլ Համիդին համաշխարհային պատմության տեսակետից

Թեմա 2՝ «Օսմանյան կայսրության կործանումը։ Երիտթուրքեր»

Հետազոտե՛լ թեման համաշխարհային պատմության դիտանկյունից

8-րդ դասարանի առաջադրանք․ նոյեմբերի 15-19

Առաջադրանքներ նախատեսված 8-րդ դասարանի սովորողների համար

Ներկայացրե՛ք Ռուս-թուրքական 1877-78 թթ․ պատերազմը հետևյալ տեսակետներով

 • Արևելյան հարց
 • Բալկանյան ռազմաճակատ
 • Կովկասյան ռազմակաճակատ
 • Հայերի մասնակցությունը պատերազմին
 • Արդյունքները

Դասարանական աշխատանք։ Ծանոթանա՛լ և ներկայացնե՛լ <<Ռուս-թուրքական 1877-78 թթ․ պատերազմը>> թեման։

8-րդ դասարանի նախագիծ՝ «Հայաստանի ազատագրության ծրագրեր»։ Նոյեմբերի 1-5

Հայ ժողովուրդը մի քանի դար կորցնելով իր անկախությունը, հայտվել էր օտար պետությունների տիրապետության տակ։ 16-19-րդ դդ․ ընթացքում հայկական մտավորակությունը Հայաստանի ազատագրության տարբեր ծրագրեր էր կազմում։ Դրանց մեծ մասը կարող էր իրականանալ միայն օտար երկրների օժանդակությամբ։ Այս ծրագրերից շատերը իրատեսական էին, որոշները, ո՛չ։

Ընտրե՛ք Հայաստանի ազատագրության ծրագրերից մեկը։ Փորձե՛ք հիմնավորել թե ինչքանով է իրատեսական եղել ձեր ընտրած ծրագիրը։

 • Պֆալցյան ծրագիր
 • Մոսկովյան ծրագիր
 • Հովսեփ Էմինի ծրագիր
 • «Հյուսիսային» ծրագիր
 • «Հարավային» ծրագիր

8-րդ դասարանի պատմության առաջադրանքներ․ հոկտեմբերի 11-15

Կատարե՛ք հետևյալ առաջադրանքները․

Ի՞նչ գիտեք Հովսեփ Էմինի մասին

Ի՞նչ գործոններ խանգարեցին Հովսեփ Էմինի Հայաստանի ազատարության գործը ավարտին հասցնելու համար

Ի՞նչպիսի գործունեություն էր ծավալում Սիմեոն Երևանցի կաթողիկողը

Պատմության 8-րդ դասարանի առաջադրանքներ․ սեպտեմբերի 27-հոկտեմբերի-1

Պահանջ․

Ի՞նչ գիտեք Իսրայել Օրու մասին՝ բլոգային աշխատանք

Դասարանական թեմա՝ «Հայ ազատագրական պայքարը 17-18-րդ դդ․ Իսրայել Օրի»

Նյութը կարող եք գտնել համացանցից և 8-րդ դասարանի Հայոց պատմության դասագրքից

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы