Պատմության 12-րդ դասարանի ծրագիր

Պատմության 12-րդ դասարանի ծրագիր

Բացատրագիր

 

Հայոց պատմություն» առարկայի միջնակարգ հանրակրթության դպրոցի 12-րդ դասարանի ծրագիրը կազմվել է հիմք ընդունելով ՀՀ «Կրթության մասին» օրենքը , «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը, հանրակրթության պետական կրթակարգը, միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչը, ՀՀ կառավարության 2008թ հաստատաված ավագ դպրոցի համակարգի ստեղծման ռազմավարական ծրագիրը և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող ՀՀ ԿԳՆ փորձարարական և այլընտրանքային հեղինակային ծրագիրը:

Պատմություն առարկայի ավագ դպրոցի չափորոշիչը ներառում է

  • Առարկայի հայեցակարգը
  • Առարկայի ուսումնական ընդհանուր նպատակները
  • Առարկայի բովանդակային միջուկը
  • Ուսումնառության տարատեսակները և միջոցները
  • Սովորողների պատրաստվածությանը ներկայացվող պահանջների և արժեքային համակարգի նկարագրությունները
  • Ուսումնառության արդյունքների գնահատումը
  • Երաշխավորող գրականության ցանկը

Продолжить чтение «Պատմության 12-րդ դասարանի ծրագիր»

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы