Պատմության 11-րդ դասարանի ծրագիր

Պատմության 11-րդ դասարանի ծրագիր

 

Բացատրագիր

Հայոց պատմություն» առարկայի միջնակարգ հանրակրթության դպրոցի 11-րդ դասարանի ծրագիրը կազմվել է հիմք ընդունելով ՀՀ «Կրթության մասին» օրենքը , «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը, հանրակրթության պետական կրթակարգը,միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչը, ՀՀ կառավարության 2008թ հաստատաված ավագ դպրոցի համակարգի ստեղծման ռազմավարական ծրագիրը և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող ՀՀ ԿԳՆ փորձարարական և այլընտրանքային հեղինակային ծրագիրը:

Պատմություն առարկայի ավագ դպրոցի չափորոշիչը ներառում է

. Առարկայի հայեցակարգը

.Առարկայի ուսումնական ընդհանուր նպատակները

.Առարկայի բովանդակային միջուկը

.ՈՒսումնառության տարատեսակները և միջոցները

. Սովորողների պատրաստվածությանը ներկայացվող պահանջների և արժեքային համակարգի նկարագրությունները

.Ուսումնառության արդյունքների գնահատումը

. երաշխավորող գրականության ցանկը

Продолжить чтение «Պատմության 11-րդ դասարանի ծրագիր»

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы