Հասարակագիտության առաջադրանք․ նոյեմբերի 15-19

10-րդ դասարանի հասարակագիտություն առարկայի առաջադրանք

Թեմա՝ «Երազներ»

 • Ի՞նչ գիտեք երազների մասին
 • Հավատու՞մ եք երազների կանխորոշող բնույթին
 • Բնութագրե՛ք ձեր երազները

Իրականացրե՛ք հետազոտական աշխատանք՝ «Երազներ» թեմայից

10-րդ դասարանի հասարակագիտության առաջադրանքներ․ ապրիլի 4-9

Ծանոթացե՛ք հետևյալ թեմային՝ «Պահանջարկ և առաջարկ»

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

Ի՞նչ է փողը և ինչպե՞ս է ծագել։

Ներկայացրե՛ք փաստարկներ փողի ստեղծման անհրաժեշտության մասին։

Ի՞նչ է գիտը և ինչպե՞ս է սահմանվում։

Ի՞նչ է պահանջարկը

Ի՞նչ է առաձարկը։

Դասարանական աշխատանքի թեմա՝ «Պահանջարկ և առաջարկ»

Առաջադրանքների փաթեթ, հոկտեմբերի 5-9

Առաջադրանքներ նախատեսված 10-րդ դասարանի սովորողների համար

Հասարակագիտություն

 • Ներկայացրե՛ք <<Պատերազմը որպես հասարակական երևույթ>> թեման
 • Ընդգծե՛ք պատերազմների առաջացման պատճառները և առաջարկեք նաև ձերը։

Հասարակագիտության 10-րդ դասարանի ծրագիր

Հասարակագիտության 10-րդ դասարանի ծրագիր

 

Բացատրագիր

Հասարակագիտություն  առարկայի միջնակարգ հանրակրթության դպրոցի 10-րդ դասարանի ծրագիրը կազմվել է հիմք ընդունելով ՀՀ «Կրթության մասին» օրենքը , «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը, հանրակրթության պետական կրթակարգը,միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչը, և  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող ՀՀ ԿԳՆ փորձարարական և այլընտրանքային հեղինակային  ծրագիրը:

 

Հասարակագիտությունը գիտություն է հասարակության մասին: Հասարակական հարաբերությունները բազմաբնույթ են, ինչից ելնելով էլ գոյություն ունեն հասարակության մասին տարբեր գիտություններ:

Հասարակագիտություն առարկայի ուսուցման նպատակները.

Հասարակագիտության ուսուցումը պետք է ուղղված լինի սովորողների հետևյալ կարողությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը:

 • վերլուծել, համեմատել, ընդհանրացնել, վերացարկել և համադրել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներին վերաբերող հիմնախնդիրներ, իրադարձություններ, երևույթներ և փաստեր.
 •  տարբեր սկզբնաղբյուրներից տեղեկատվություն ընտրել, վերլուծել, եզրակացություններ անել և համապատասխան հղումներ կատարել.
 • աշխատել թիմերով, համագործակցել և կարողանալ ներկայացնել ստացած գիտելիքը և կատարած աշխատանքը,
 • հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներում կիրառել հաղորդակցվելու համարժեք ձևեր.
 • կապել կյանքը և ուսումնառությունը` համայնքային հիմնախնդիրների ուսումնասիրման միջոցով
 •  ձևավորել փոխադարձ հարգանքի և փոխօգնության հարաբերություններ մարդկանց հետ առօրյա շփումներում.
 • հասկանալ և գնահատել սեփական հասարակական դերը` որպես որոշակի ժամանակաշրջանում և որոշակի տարածության մեջ ապրող քաղաքացի.
 •  արտահայտել սեփական կարծիքը և այն պաշտպանել հասարակագիտական խնդիրների շուրջ կազմակերպված քննարկումների և բանավեճերի ընթացքում.
 •  առաջնորդվել հանդուրժողականության սկզբունքներով.
 •  փնտրել, գտնել և կիրառել ինքնուրույն, այլընտրանքային լուծումներ սոցիալական և հոգեբանական տարբեր իրավիճակներում.
 • դրսևորել ստեղծագործական մտածելակերպ.
  Продолжить чтение «Հասարակագիտության 10-րդ դասարանի ծրագիր»

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы