Կլոր սեղան․ «Պատմության ընտրությամբ դասընթացը» Ավագ դպրոցում

11 րդ դասարանի «պատմության ընտրությամբ դասընթացի» առանձնահատկությունները

 • 11-րդ դասարանի պատմության ընտրությամբ դասընթացի առանձնահատկությունը թեմաների ընգրկվածությունն է։
 • 11-րդ դասարանի պատմության հանրակրթական ասպեկտն առանձնացրել է այս դասընթացի համար պատմական ժամանակային հետևյալ շրջանները՝
  /«Ազատագրական պայքարների սկիզբը Հայաստանում XVII դարի երկրորդ կեսից, մինչև Հայաստանի խորհրդայանացում՝ 1920 թվական»։
 • Պատմության հանրակրթական մասը լրացնում և ամբողջացնում է պատմության ընտրությամբ դասընթացը։
 • Բացի այս խնդրից, 11-րդ դասարանի ընտրությամբ դասընթացը հնարավորություն է տալիս սահմանափակ ընդգրկվածությամբ թեմաները դիտարկել տվյալ ժամանակաշրջանի համաշխարհային իրողություններով և իրադարձություններով։
 • Բավարարում են սովորողների պատմական հետաքրքրությունները։
 • Հնարավորություն է ստեղծվում առավել լայն թեմաների շուրջ իրականացնել հետազոտություններ և հանրայնացնել դրանք։

11-րդ դասարանի ընտրությամբ դասընթացի 2022 թ․ փետրվար-մարտ ամիսներին իրականացրած նախագծեր

«Իրադարձություններ, որոնք փոխել են մարդկության պատմության ընթացքը»

«Գաղափարախոսություններ»

11-րդ դասարանի «Պատմությամբ ընտրությամբ» դասընթացի ձեռքբերումների, թերությունների և անելիքների մասին կխոսեն 11-րդ դասարանի սովորողները՝

 • Անահիտ Ասատրյան
 • Իլոնա Սահակյան
 • Արման Լոռեցյան
 • Արեն Մինասյան

Սովորողների կատարած աշխատանքների փաթեթ

11-րդ դասարանի պատմության ընտրությամբ դասընթացի ծրագիր

11-րդ դասարանի պատմության ընտրությամբ դասընթաց


11-րդ դասարան, պատմության դասընթաց, շաբաթական 4 ժամ

Նպատակ և խնդիրներ՝
Պատմության խորացված դասընթացի ծրագիրն իրականացվում է  Ավագ դպրոցում,  որպես  լրացում  հիմնական կրթության:  Ծրագիրն ուղղված է այն սովորողներին, ովքեր ցանկանում են ավելի համակողմանի  և  խորքային գիտելիքներ ձեռք բերել Պատմություն առարկայից, միտված են իրենց մասնագիտական կողմնորոշումը զարգացնելու այդ ուղղությամբ:
Լուծվող հիմնական խնդիրներն են՝
-Համակողմանի և խորքային գիտելիքների ձեռք բերում
-Օժանդակ պատմական գրականության ուսումնասիրություն
-Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքների ներկայացում
-Նախագծային աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում
-Պատմական ֆիլմերի դիտում-վերլուծություն
-Այցելություն բուհական հաստատություններ
-Այցելություն Հայաստանի Պատմության թանգարան
-Ուսումնահայրենագիտական ճամփորդությունների կազմակերպում և իրականացում
-Տրամաբանական և վերլուծական մտքի զարգացում
-Փաստերի համադրման, եզրակացություններ կատարելու հատկությունների զարգացում.Продолжить чтение «11-րդ դասարանի պատմության ընտրությամբ դասընթաց»

Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների Հայոց պատմության հանձնարարություններ։ Մայիսի 11-15։

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների <<Հայոց պատմություն>> առարկայի, մայիսի 11-15-ի հանձնարարություններ

 Թեմա
<<Հայ քաղաքական կյանքի վերելքը>>
 <<Հասարակական-քաղաքական հոսանքները>>

 

<<Հասարակական-քաղաքական հոսանքները>>

Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Հասարակական-քաղաքական հոսանքները>> թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեմանները համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․

 1. XIX դարի 50-70- ական թթ․ հայ հասարակական-քաղաքական կյանքում հստակորեն ո՞ր երկու հեսանքները սկսեցին առանձնանալ։
 2. Ամփոփ ներկայացրե՛ք հայ պահպանողականների  հայացքները և ձգտումները։
 3. Ներկայացրե՛ք մի քանի հայտնի հայ պահպանողականների։
 4. Ներկայացրե՛ք հայ արմատական պահպանողականների ձգտումները։
 5. Ըստ ձեզ, ինչու՞ էին հայ պահպանողականները, հայ ազատականների հայ հասարակությունը<<եվրոպականացնելու>> ձգտումները համարում վնասակար։
 6. Ամփոփ ներկայացրե՛ք հայ ազատականների հայացքները և ձգտումները։
 7. Ինչու՞ էին հայ ազատականները ձգտում եկեղեցու ազատականացմանը։
 8. Ըստ ազատականների, ի՞նչ է նշանակում <<ազգի ինքնորոշում>> եզրույթը։
 9. Ներկայացրե՛ք Ստեփանոս Նազարյանցի հայացքեները։
 10. Ներկացացրե՛ք Ստեփան Ոսկանյանի, Գրիգոր Օտյանի և Նահապետ Ռուսինյանի հայացքները։
 11. Ի՞նչ մեթոդով էին պայքարում Հարություն Սվաճյանը և Հակոբ Պարոնյանը հայ հասարակության մեջ առկա արատավոր երևույթների դեմ։
 12. Ներկայացրե՛ք այս շրջանի հայ հասարակական-քաղաքական կյանքի այլ ազատական գործիչներին և նրանց գործունեությունը։

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․ Ինչու՞ էր հայության համար այսքան դժվար ժամանակաշրջանում հայ հասարակությունը բաժանվել մի քանի հոսանքների և արդյո՞ք դա ճիշտ էր։

Հանձնարարությունների պատասխանները, ուղարկե՛ք (s.tamazyan@mskh.am) հասցեին, ոչ ուշ, քան մայիսի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում։

unnamed

Հեռավար ամառային ճամբար. Երկշաբաթյա պատմական նախագիծ.

«Մայիսյան Հայաստան»

Քանի որ ինչպես գիտենք մայիս ամիսը Հայաստանում ասոցացվում է հաղթանակների ու հաջողությունների հետ, մենք փորձել ենք ստեղծել մի նախագիծ, որը իր մեջ կամփոփի այդ հաջողությունները։ Ուսանողների կատարած առաջադրանքները հնարավորություն կտան ամբողջությամբ բացահայտելու մայիս ամիսը, մեր ձեռքբերումները, որոնք կապված են այդ ամսվա հետ:

Նախագծի նպատակն է.

Հնարավորություն տալ սովորողներին անձամբ ճանաչել և ծանոթանալ բոլոր ժամանակների Մայիսյան Հայաստանի այն իրադարձություններին, որոնք Հայաստանի համար եղել են հաղթական: Մի նախագծի շուրջ ամփոփել մի շարք կարևորագույն իրադարձություններ և բախտորոշ հաղթանակներ։

Մասնակիցներ.

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջի՝ առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորորդ կուրսի ուսանողներ և բոլոր ցանկացողները. չկան սահմանափակումներ։

Ժամանակահատված.

Մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 5-ը:

Նախագծի համակարգողները

Միլենա Կիրակոսյան

Քնար Հարությունյան

Խորհրդատու ուսուցիչ՝ Սամվել Թամազյան

Նախագծի ամփոփումը.

Նախագիծը կամփոփվի ամառային ճամբարի(մայիսի 25 — մայիսի 5) կայանելիք 2 շաբաթում։ Նախագծի շրջանակում կհավաքվեն մայիսյան պատմությունների շարքը, որը հնարավորություն կտա նաև պատմության հետաքրքրվողներին ձեռքի տակ ունենալ հարմար նյութերի շարք։
Նախագիծը կամփոփվի 2 օրում՝ հունիսի 5-ին և հունիսի 10-ին առցանց կլոր-սեղան քննարկմամբ, որոնք կվարեն ուսանողները։

Այն սովորողները, ովքեր ընտրել են պատմական նախագիծը, մենք այդ սովորողներին բաժանել ենք 2 խմբի և հետևաբար կաշխատենք 2 խմբով և արդյունքում կունենանք 2 տեսադաս։

Հունիսի 5. մասնակիցներ՝ 1-ին խումբ. ժամը՝ 12։00

Հունիսի 6. մասնակիցներ՝ 2-րդ խումբ. ժամը՝ 12։00

Արդյունքներ.

(Խումբ I)

Միլենա Կիրակոսյան

Քնար Հարությունյան

Մարիամ Շախվերդյան

Անահիտ Աբգարյան

Նելլի Միսկարյան

Անի Բարսեղյան

Լիլիա Ղուլյան

Նինել Աղայան

Վարդիթեր Ղարիբյան

Մարիա Բուդոյան

Գայանե Մարգարյան

(Խումբ II)

Ավետիս Պետրոսյան

Ֆլորա Աճեմյան

Էրիկ Գևորգյան

Մերի հովեյան

Շուշանիկ Ներսիսյան

Էլմիրա Բաամարջյան

Կարինե Ղուլյան

Վարդուհի Սաղաթելյան

Սեդա Գևորգյան

Մոնա Իսահակյան

Ազատուհի Հարությունյան

Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների Հայոց պատմություն առարկայի, ապրիլի 27-30-ի և Մայիսի 4-8-ի հանձնարարություններ

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների <<Հայոց պատմություն>> առարկայի, ապրիլի 27-30-ի և մայիսի 4-8-ի հանձնարարություններ

 Թեմաներ՝
<<Հայկական հարցի միջազգայնացումը>>
1- <<Արևելյան հարցի սրումը։ 1877-1878 թթ․ ռուս-թուրքական պատերազմը և հայերը>>
2- <<Հայկական հարցի միջազգայնացումը։ Սան-Ստեֆանո և Բեռլին>>

 

<<Արևելյան հարցի սրումը։ 1877-1878 թթ․ ռուս-թուրքական պատերազմը և հայերը>>

Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Արևելյան հարցի սրումը։ 1877-1878 թթ․ ռուս-թուրքական պատերազմը և հայերը>> թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեմանները համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․

 1. Միջազգային դիվանագիտության մեջ, ի՞նչ է ենթադրում Արևելյան հարցը։
 2. Ի՞նչպիսի դրսևերումներ ունեցավ Արևելյան հարցը։
 3. Նկարագրե՛ք 1853-ին սկսված Ղրիմի պատերազմը։ Ինչպիսի՞ արդյունքների հանգեցրեց այն։
 4. Նկարագրե՛ք 1856 թվականի Փարիզի հաշտության պայմանագրի կետերը։
 5. Ղրիմի պատերազմից հետո, որոնք դարձան Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրները։
 6.  Ի՞նչ նշանակում՝ <<սահմանադրական միապետություն>>։
 7. Նկարագրե՛ք 1877-1878 թթ․ պատերազմում ռուսական զորքերի Բալկանյան ճակատում ունեցած ռազմական ուժերի չափը և ռազմական հաջողությունները։
 8. Նկարագրե՛ք 1877-1878 թթ․ պատերազմում ռուսական զորքերի Կովկասյան ճակատում ունեցած ռազմական ուժերի չափը և դասավորությունը։
 9. Նկարագրե՛ք <<Երևանյան ջոկատի>> Կովկասյան ճակատում ունեցած ռազմական հաջողությունները։
 10. Նկարագրե՛ք Բայազետի պաշարումը և դրա ավարտը։
 11. Նկարագրե՛ք Կարսի համար մղվող կռիվները։
 12. Ինչպիսի՞ աջակցություն էին ցույց տալիս հայերը 1877-1878 թթ․ ռուս-թուրքական պատերազմում։

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝ Հայ կամավորական ուժերի աննախադեպ քանակի պատճառով, ինչու՞ Ռուսաստանը դադարեցրեց նրանց հավաքագրումը։ Ինչու՞ էին հայերը այդքան ոգևորված։

Продолжить чтение «Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների Հայոց պատմություն առարկայի, ապրիլի 27-30-ի և Մայիսի 4-8-ի հանձնարարություններ»

Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների Հայոց պատմություն առարկայի, ապրիլի 13-17-ի և ապրիլի 20-23-ի հանձնարարություններ

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների <<Հայոց պատմություն>> առարկայի, ապրիլի 13-17-ի և 20-23-ի հանձնարարություններ

 Թեմաներ՝
1-<<Զուգահեռ պատմություններ․ Եթե, ասենք, եթե>>
<<Հայոց պետականության վերականգնման խնդիրը XIX դարի առաջին կեսին>>
2- <<Արևմտյան Հայաստանը XIX դարի սկզբներին և ռուս-թուրքական պատերազմները>>

 

<<Զուգահեռ պատմություններ․ Եթե, ասենք, եթե>>
Նախագիծը նախատեսված է ապրիլի 13-17-ի ուսումնական գործունեության համար։

Նախագծի ամփոփ նկարագրություն․

Սովորաբան ընդունված է պատմության մասին խոսելիս չտալ <<եթե>> հարցը, չօգտագործել <<եթե>>-ով սկսվող նախադասություններ և չկատարել <<եթե>> բառի օգտագործմամբ վերլուծություններ։ Դա համարվում է հակագիտական և հակասում է պատմագիտությանը, որի խնդիրը ոչ թե չկատարված երևույթներով և փաստերով համադրումներ և վերլուծություններ կատարելն է, այլ վերականգնումն՝ անցիալի ստույգ պատկերների և կատարվածից չկատարվածի մաքրման և ազատման։ Սակայն <<եթե>>-ները մեր առջև բացում են զուգահեռ անցյալի հազարավոր պատկերներ, որոնց երևակայական վերականգնումները հնարավորություն են տալիս պատմության ընկալումները դարձնել առավել բազմազան, առաջացնում են վերլուծելու և երևակայելու անսահաման հնարավորություններ։ Գուցե ո՞վ գիտի, վաղը մենք հայտվենք անցյալում և կարողանանք փոխել անցիալում կատարված անցքերն, իսկ դրա համար պետք է իմանալ, թե ինչպես և ինչ  փոխել։ Դե ինչ, սկսե՞նք․․․

 

Պահանջ 1. Ընտրե՛ք հետևյալ <<եթե>>-ներից մեկը և այն դիտարկեք Հայոց պատմության համատեքստում։

 1. <<Եթե՞ Բելը հաղթեր Հայկին>>։
 2. <<Եթե՞ Հայաստանը լիներ հեռու քաղաքակրթությունների խաչմերուկից>>
 3. <<Եթե՞ Ալ․ Մակեդոնացին պարտվեր Պարսկաստանին>>
 4. <<Եթե՞ Տիգրան Մեծը լիներ անպարտելի>>
 5. <<Եթե՞ Հայաստանը քրիստոնեություն չնդուներ>>
 6. <<Եթե՞ Հայոց գրերը ստեղծվեր 1405 թվականին>>
 7. <<Եթե՞ Հայոց պետականությունը 428 թվականին անկում չապրեր>>
 8. <<Եթե՞ Վարդան Մամիկոնյանը հնազանդվեր Վասակ Սյունուն և դադարեցներ ապստամբությունը>>
 9. <<Եթե՞ Հայաստանն արաբների գերիշխանության շրջանում ընդուներ մահմեդականություն>>
 10. <<Եթե՞ 885 թվականին Բագրատունիներին չհաջողվեր վերականգնել Հայաստանի անկախությունը>>
 11. <<Եթե՞ Կիլիկիան Հայաստանն անկում չապրեր>>
 12. <<Եթե՞ Եվրոպական երկրները օգնեին Իսրայել Օրում ազատագրել Հայաստանը>>
 13. <<Եթե՞ Ռուսաստանին երբեք չհաջողվեր նվաճել Կովկասը>>

Պահանջ 2. Առաջարկե՛ք ձեր մեկ <<եթե>>-ն, Հայոց պատմության համատեքստում։

Պահանջ 3. Պատասխանե՛ք այդ <<եթե>>-ներին, օգտագործելով թեմայի վերաբերյալ զանազան նյութեր և փաստեր։ Համադրե՛ք այդ նյութերը և փաստերը ձեր անձնական կարծիքի, վերծությունների, քննադատությունների հետ։ Վերականգե՛ք զուգահեռ պատմությունը, որը հնարավեր կլիներ ներառել զուգահեռ իրականության <<Հայոց պատմության>> դասագրքում։ Մի՛ վախեցեք ազատ երևակայությունից մի՛ սահմանափակեք ձեզ և ձեր մտքերը կաղապարներով։

Պահանջ 4. Ձեր կատարած աշխատանքները ուղարկե՛ք այս էլ․ հասցեին՝ (s.tamazyan@mskh.am), ոչ ուշ քան՝ Ապրիլի 17-ը։
11037715_422443411252190_253327979437072907_n
Արևխաչ, Կեռխաչ, Պատերազմխաչ, Անի քաղաքի պարսպից։

 

2- <<Արևմտյան Հայաստանը XIX դարի սկզբներին և ռուս-թուրքական պատերազմները>>

Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Արևմտյան Հայաստանի XIX դարի սկզբներին և ռուս-թուրքական պատերազմները>> թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեմանները համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․

 1. Արևմտյան Հայաստանը XIX դարի սկզբին, ի՞նչ էլայեթների (նահանգներ) էր բաժանված։
 2. Նկարագրե՛ք XIX դարի սկզբին Էրզրումի նահանգի դրությունը։
 3. Ովքե՞ր էին <<կեսկեսները>>, որտե՞ղ էին բնակվում նրանք։
 4. Ինչպիսի՞ կացության մեջ էին ապրում հայերը և մնացյալ քրիստոնեաները Օսմանյան կայսրության տարածքում։
 5. Նկարագրե՛ք Կիլիկիայի սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը XIX դարի սկզբին։
 6.  Ինչու՞ սկսվեց 1806-1812 թթ․ ռուս-թուրքական պատերազմը։
 7. Նկարագրե՛ք 1807 թվականի հունիսին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունները։
 8. Նկարագրե՛ք 1810 թվականի նոյեմբերին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունները։
 9. Ինչպիսի՞ տարածքային ձեռքբերումներ ունեցավ Ռուսաստանը 1826 թվականի մայիսի 16-ի հաշտության պայմանագրով։
 10. Ինչու՞ սկսվեց 1828-29 թթ ռուս-թուրքական պատերազմը։
 11. Նկարագրե՛ք 1828 թվականի հունիսի ռազմական գործողությունները։
 12. Նկարագրե՛ք 1829 թվականի հունիսի ռազմական գործողությունները:
 13. Ի՞նչ տարածքային ձեռքբերումներ ունեցավ Ռուսաստանը 1829 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ադրիանապոլսում կնքված հաշտնության պայմանագրով։

Հանձնարարությունների պատասխանները, ուղարկե՛ք (s.tamazyan@mskh.am) հասցեին, ոչ ուշ, քան ապրիլի 20-23-ն ընկած ժամանակահատվածը։
Штурм_крэпасці_Ахалцых

 

Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների Հայոց պատմության ապրիլի-6-10 ի հանձնարարություններ

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների <<Հայոց պատմություն>> առարկայի, ապրիլի 6-10-ի
  հանձնարարություններ

 Թեմա՝ <<Անցած թեմաների ամփոփում>>

 

 1. Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Հայոց պատմություն>> առարկայի ձեր անցած թեմաները։  (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 10 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեման համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։
 2. Ընտրե՛ք հետևյալ, ցանկացած բաժիններից 2 թեմա։ Օրինակ․
  Բաժին՝
  <<Վանի համահայկական թագավորությունը>> 
  Թեմա՝
  <<Արգիշտի I-ը >>։

 

 • Վանի համահայկական թագավորությունը
 • Հայկազուն-Երվանդականների թագավորությունը
 • Մեծ Հայքի Արտաշեսյանների թագավորությունը
 • Մեծ Հայքի Արշակունյան թագավորությունը I-III դարերում
 • Քրիստոնեության հռչակումը պետական կրոն։ Ավատատիրության հաստատումը
 • Արշակունյան թագավորությունը IV դարում և V դարի սկզբին
 • Հայկական պետականության նախարարական շրջանը
 • Հայաստանի Բագրատության թագավորությունը
 • Հայոց պետականությունը XI-XIV դարերում
 • Կիլիկիան Հայաստանը
 • Կորուստների և վերականգնումի ժամանակաշրջան (XV դ․-XVII դ․ առաջին կես)
 1. Ներկայացրե՛ք յուրաքանչյուր ձեր ընտրած   թեմայի մասին հետաքրքիր մի աշխատանք, որի մեջ կպարունակի ոչ միայն թվյալ թեմային վերաբերող ընդունված նյութեր, այլ նաև կլինեն ձեր կարծիքները, վերլուծությունները և քննադատությունները։
 2. Հանձնարարության արդյունքները հրապարակե՛ք բլոգներում և ուղարկե՛ք իմ էլ․ հացեին (s.tamazyan@mskh.am), ապրիլի 6 -ապրիլի 10 ընկած ժամանակահատվածում։
  5. Շաբաթվա ավարտին տեղի կունենա տեսադաս, որի ընթացքում սովորողները կներկայացնեն իրենց աշխատանքները և թեմայի վերաբերյալ կլինի քննարկումներ։
  Copy of Haykakan_lernasxar_smoll

 

 

 

Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների (Հայոց պատմություն) առարկայի, մարտի 30- ապրիլի 3-ի հանձնարարություններ

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների <<Հայոց պատմություն>> առարկայի, մարտի 30-ապրիլի 3-ի
 հանձնարարություններ

 Թեմաներ՝ <<Ազատագրական պայքարը XVIII դարի երկրորդ կեսին>>
1- <<Հնդկահայ ազատագրական կենտրոնը>>
<<Հայոց պետականության վերականգնման խնդիրը XIX դարի առաջին կեսին>>
2- <<Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին>>

 

1- <<Հնդկահայ ազատագրական կենտրոնը>>

 

 1. Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Հնդկահայ ազատագրական կենտրոնը>> թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեման համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։
 2. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին

 

 • Հովսեփ Էմինը և Մովսես Բաղրամյանը, Հայաստանի ազատագրական գործի շրջանակներում, Ի՞նչ էին համոզում հնդկահայ գործիչների մի մասին։
 • Ըստ՝ Շ․ Շահամիրյանի, ինչպե՞ս պետք է տեղի ունենար Հայաստանի ազատագրությունը։
 • Շ․ Շահամիրյանը ինչպե՞ս էր ցանկանում Վրաստանը միացնել Հայաստանի ազատագրական գործին, ի՞նչ գործողություններ իրականացրեց այդ նպատակի համար։
 • Ո՞վ է ՝ <<Նոր տետրակ, որ կոչի յորդորակ>> գրքույկի հեղինակը, ինչո՞վ էր գրքույկն առանձնանում հայ իրականության մեջ։
 • <<Նոր տետրակում>> ինչու՞ էր քննադատվում միապետական համակարգը, ի՞նչ փաստարկներ էր բերվում այդ կապակցությամբ։
 • Ինչպե՞ս արձագանքեց Սիմեոն Երևանցին <<Նոր տետրակը>> ստանալուց հետո և ինչու՞։
 • Ի՞նչ էր իրենից ներկայացնում՝ <<Որոգայթ փառաց>> աշխատությունը (կարճ)։
 • Ըստ՝ <<Որոգայթ փառացի>>, ինչպիսի՞  պետական մարմիններ պետք է ստեղծվեին պետականության վերականգնումից հետո։
 • Ո՞վ էր <<Հարավային>> ծրագրի հեղինակը, ներկայացրեք ծրագիրը (կարճ)։
 • Ինչու՞ Հայաստանի ազատագրության այս երեք ծրագրերը, նույնիսկ չքննարկվեց ռուսական իշխանության կողմից։
 1. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցինՆերկայացրե՛ք Հայաստանի ազատագրության ձեր ծրագիրը, որը իրատեսական կլիներ XVIII դարի Հայաստանյան պայմաններում։
 2. Հանձնարարության արդյունքները հրապարակե՛ք բլոգներում և ուղարկե՛ք իմ էլ․ հացեին (s.tamazyan@mskh.am), մարտի 30-ապրիլի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում։
  1584745132

 

 

2-<<Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին>>

 

 

 1. Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին>> թեմանները․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեմանները համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։
 2. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին

 

 • XIX դարի սկզբին ի՞նչ խանություններից էր բաղկացած Արևելյան Հայաստանը։
 • Ինչպե՞ս էր կոչվում Երևանի խանության կառավարիչն, ի՞նչ իշխանություն ուներ նա։
 • Ի՞նչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Անդրկովկասում 1801 թվականին։
 • Ի՞նչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Անդրկովկասում 1804 թվականին։
 • Ե՞րբ է կնքվել Գյուլիստանի հաշտության պայմանագիրը, ըստ այդ պայմանագիրի ի՞նչ տարածքներ անցան Ռուսաստանին։
 • Ի՞նչ իրադարձություններ տեղի ունեցավ 1826 թվականի հուլիսին։
 • Նկարագրե՛ք 1826 թվականի սեպտեմբերի 3-ի Շամքոր գետի ափին տեղի ունեցած ճակատամարտը։
 • Նկարագրե՛ք 1826 թվականի սեպտեմբերի 13-ի Գանձակում տեղի ունեցած ճակատամարտը։
 • Նկարագրե՛ք Երևանի բերդի գրավումը։
 • Ներկայացրե՛ք Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագիրը։
 1. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցինԻնչու՞ էին հայերն աջակցում ռուսներին՝ ռուս-պարսկական պատերազմներում, ի՞նչ տվեց դա Հայաստանին։
 2. Հանձնարարության արդյունքները հրապարակե՛ք բլոգներում և ուղարկե՛ք իմ էլ․ հացեին (s.tamazyan@mskh.am), մարտի 30-ապրիլի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում։
  Capture_of_Erivan_Fortress_by_Russia,_1827_(by_Franz_Roubaud)
  Երևանի բերդի գրավումը։

 

 

Պատմական ֆիլմերի շարք․ Հեռավար-առցանց ուսումնական նախագիծ

<<Պատմական ֆիլմերի շարք>>

<<Պատմական ֆիլմերի շարք>> նախագծի նպատակն է  հեռավար-առցանց ուսումնական գործունեության միջոցով կազմակերպել <<պատմություն>> առարկայի ոչ դասարանային ուսուցումը։ Կապված ՀՀ-ում արտակարգ դրության հետ, առնվազն մեկ ամիս դադարեցվել է ուսումնական բոլոր հաստատությունների գործունեությունը։ Ըստ այդմ, սովորողների և ուսուցիչների շրջանում կարիք է առաջացել առցանց կազմակերպել ուսումնական գործունեությունը։ Սույն նախագծի նպատակն է պատմական (փաստավավերագրական, գեղարվեստական) ֆիլմերի միջոցով, լրացնել ուսումնական գործունեության դադարեցման պատճառով առաջացած դասաժամերի լրացուցիր կազմակերպումը։ Продолжить чтение «Պատմական ֆիլմերի շարք․ Հեռավար-առցանց ուսումնական նախագիծ»

Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների (Հայոց պատմություն) առարկայի, մարտի 16-20-ի հանձնահարություններ

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների <<Հայոց պատմություն>> առարկայի, մարտի 16-20-ի
 հանձնարարություններ

 Թեմաներ՝ <<Ազատագրական պայքարը XVIII դարի երկրորդ կեսին>>
1- <<Պայքարի գաղութահայ կենտրոնները․ Հովսեփ Էմին>>
2- <<Մովսես Սարաֆյանի ազատագրական ծրագիրը։ Հայաստանի ազատագրության Հյուսիսային ծրագիրը>>

 

1- <<Պայքարի գաղութահայ կենտրոնները․ Հովսեփ Էմին>>

 

 1. Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Պայքարի գաղութահայ կենտրոնները․ Հովսեփ Էմին>> թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեման համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։
 2. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին

 

 • Ի՞նչ նպատակով էր անգլիական <<Արևելահնդկական ընկերությունը>> 1688թ․ պայմանագիր կնքել հնդկահայերի հետ։
 • Ե՞րբ և որտե՞ղ է ծնվել Հովսեփ Էմինը, ինչպե՞ս էր պատկերացնում Հայաստանի ազատագրումը։
 • Ինչպիսի՞ փոփոխություններ տեղի ունեցան Հովսեփ Էմինի կյանքում 1751 թ․-ին։
 • Ի՞նչ տեղի ունեցավ 1759թ․-ին և ինչպիսի՞ փոփոխություններ եղան Հովսեփ Էմինի Հայաստանի ազատագրության ծրագրերում։
 • Պարսից շահը 1724 թ․ ի՞նչ քաղաքականություն որդեգրեց Սյունիքի նկատմամբ և ինչու՞։
 • Հովսեփ Էմինը Հայաստանի ազատագրական գործի համար ո՞ր երկրների աջակցություններն էր տեսնում հպատակահարմար և ինչու՞։
 • Հովսեփ Էմինին Հայաստանի ազատագրական գործի համար, ինչպիսի՞ աջակցություն էր առաջարկում Մշո Ս․ Կարապետ վանքի վանահայր՝ Հովնանը և ինչպիսի՞ ճանապարհներ էր ուղենշում։
 • Ինչու՞ 1764 թ․-ին Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսը կշտամբական նամակբեր հղեց Հերակլ II արքային։
 • Ի՞նչ տեղի ունեցավ Հովսեփ Էմինի կյանքում 1766 թ․-ին։
 • Ինչու՞ 1770 թ․-ին Հովսեփ Էմինը վերադարձավ Հնդկաստան։
 1. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցինԻնչպե՞ս եք գնահատում Սիմեոն Երևանցու գործունեությունը։ Նա դավաճան է՞ր, թե՞ հեռատես գործիչ։
 2. Հանձնարարության արդյունքները հրապարակե՛ք բլոգներում և ուղարկե՛ք իմ էլ․ հացեին (s.tamazyan@mskh.am), մարտի 16-20-ն ընկած ժամանակահատվածում։

f5a042aadde2d8_5a042aadde385

 

2-<<Մովսես Սարաֆյանի ազատագրական ծրագիրը։ Հայաստանի ազատագրության Հյուսիսային ծրագիրը>>

 

 

 1. Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Մովսես Սարաֆկանի ազատագրական ծրագիրը։ Հայաստանի ազատագրության Հյուսիսային ծրագիրը>> թեմանները․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեմանները համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։
 2. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին

 

 • Ինչու՞ 1768 թ․-ին հայերի շրջանում Հայաստանի ազատագրության գործի համար մեծ ոգևորություն էր առաջացել։
 • 1769 թ․-ին Մովսես Սարաֆյանը Ռուսաստանի արտաքին գործերի կոլեգիային (նախարարությանը) Հայաստանի ազատագրության գործի համար, ի՞նչ ծրագիր էր ներկայացրել։
 • Ինչպիսի՞ փոփոխություններ տեղի ունեցան Հովսեփ Էմինի կյանքում 1751 թ․-ին։
 • Ըստ Մովսես Սարաֆյանի ծրագրի ռուսական զորքերի օգնությամբ Հայաստանի ազատագրումից հետո, ի՞նչ պետք է տեղի ունենար։
 • Ինչո՞վ էին Հայաստանի ազատագրության գործի մեջ տարբերվում ռուսահայ կենտրոնները։
 • Ո՞ւմ միջև է կնքնվել 1783թ․ Գեորգիևսկի պայմանագրը և ինչպիսի՞ փոփոխություններ տեղի ունեցան պայմանագրի կնքումից հետո։
 • Ինչպիսի՞ նածագիծ էին կազմել Հովսեփ Արղությանը և Հովհաննես Լազարյանը և ի՞նչ բանակցություններ էին տանում Ռուսաստանի պետական գործիչների հետ։
 • Ըստ Հովսեփ Արղությանի և Հովհաննես Լազարյանի նախագծի, ռուսական զորքերի միջոցով Հայաստանի ազատագրությունից հետո, ինչպիսի՞ փոփոխություններ պետք է տեղի ունենային Հայաստանում։
 • Համեմատե՛ք Հայաստանի ազատագրության գործի Մովսոս Սարաֆյանի և Հյուսիսային ծրագրերը, ի՞նչ նմանություններ և տարբերություններ կային։
 • Այս երկու ծրագրերից ո՞րն եք համարում Հայաստանի ազատագրության գործի համար առավել հնարավոր։
 1. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցինԻնչպե՞ս եք գնահատում գաղութահայ գործիչների Հայաստանի ազատագրման գործի համար Ռուսաստանի հետ կապված հույսերը։ Ռուսաստանը ինչու՞ պետք է Հայաստանն ազատագրեր և արդյո՞ք դա <<ազատագրում>> կլիներ։
 2. Հանձնարարության արդյունքները հրապարակե՛ք բլոգներում և ուղարկե՛ք իմ էլ․ հացեին (s.tamazyan@mskh.am), մարտի 16-20-ն ընկած ժամանակահատվածում։

a81945101f6f6a96227fff4865ce9

Գեորգիևսկի պայմանագիր․ 1782 թ․։

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы