Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների (Իրավունքի հիմունքներ) առարկայի մայիսի 11-15-ի հանձնարարություններ

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների <<Իրավունքի հիմունքներ>> առարկայի հանձնարարություններ, նախատեսված մայիսի 11-15-ի համար

Թեմա՝

  Ժառանգական իրավունք

Ուսումնասիրե՛ք <<Ժառանգական իրավունք>> թեմային առնչվող նյութերը, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը։ Նյուրթերը կարող եք գտնել համացանցից, հասարակագիտության 11-րդ դասարանի դասագրքից և Arlis.am կայքից։

 1. Որոնո՞ք են ժառանգության հիմքերը։
 2. Ե՞րբ և որտե՞ղ է բացվում ժառանգությունը։
 3. Ովքե՞ր ունեն ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունք կտակի դեպքում։
 4. Ի՞նչ է պայմանով կտակը։
 5. Ո՞րն է կտակի ձևը, և ի՞նչ է փակ կտակը։
 6. Ի՞նչ է կտակային հանձնարարությունը։
 7. Ո՞րն է ըստ օրենքի ժառանգության հերթականությունը։
 8. Ի՞նչ կարգով և ի՞նչ ժամկետում է ընդունվում ժառանգությունը։
 9. Ինչպե՞ս է բաժանվում ժառանգությունն ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում։
 10. Ինչպե՞ս է կատարվում ժառանգության ձևակերպումը։
  01722252

Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների (Իրավունքի հիմունքներ) առարկայի ապրիլի 27-30-ի և մայիսի 4-8-ի հանձնարարություններ

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների <<Իրավունքի հիմունքներ>> առարկայի հանձնարարություններ, նախատեսված ապրիլի 27-30-ի և մայիսի 4-8-ի համար

Թեմա՝

1-Քաղաքացիական իրավական պայմանագիր

Ուսումնասիրե՛ք <<Քաղաքացիական իրավական պայմանագիր>> թեմային առնչվող նյութերը, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը։ Նյուրթերը կարող եք գտնել համացանցից, հասարակագիտության 11-րդ դասարանի դասագրքից և Arlis.am կայքից։

Продолжить чтение «Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների (Իրավունքի հիմունքներ) առարկայի ապրիլի 27-30-ի և մայիսի 4-8-ի հանձնարարություններ»

Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների (Իրավունքի հիմունքներ) առարկայի ապրիլի 13-23-ի հանձնարարություններ

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների <<Իրավունքի հիմունքներ>> առարկայի հանձնարարություններ, նախատեսված ապրիլի 13-23-ի համար

Թեմա՝

1-Գործարքներ

Ուսումնասիրե՛ք <<Գործարքներ>> թեմային առնչվող նյութերը, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը։ Նյուրթերը կարող եք գտնել համացանցից, հասարակագիտության 11-րդ դասարանի դասագրքից և Arlis.am կայքից։

 

 1. Ի՞նչ է գործարքը և որո՞նք են դրա տեսակները։
 2. Ի՞նչ է գործարքի ձևը, և որո՞նք են դրանք։
 3. Ո՞ր գործարքներն են կնքվում բանավոր։
 4. Որո՞նք են գործարքի հասարակ գրավոր ձևը չպահպանելու հետևանքները։
 5. Ո՞ր գործարքներն են ենթակա նոտարական վավերացման։
 6. Ո՞ր գործարքներն են ենթակա պետական գրանցման։
 7. Ի՞նչ են գործարքի վավերության պայմանները։
 8. Որո՞նք են անվավեր գործարքների տեսակները։
 9. Ի՞նչ հետևանքներ են առաջացնում անվավեր գործարքները։
 10. Ի՞նչ են սուբյեկտային կազմով արատավոր գործարքները։
 11. Ի՞նչ են կամքի և ձևի արատով գործարքները։
 12. Ո՞ր գործարքներն են համարվում բովանդակությամբ արատավոր։

 

Անշարժ-գույք

<<Քաղաքացիաիրավական պարտավորություններ>>

 

 1. Ի՞նչ է քաղաքացիական պարտավորությունը։
 2. Ի՞նչ է պարտավորության իրական կատարման սկզբունքը։
 3. Ի՞նչ է պարտավորության պատշաճ կատարման սկզբունքը։
 4. Որո՞նք են պարտավորության կատարման ապահովման եղանակները, և ո՞րն է դրանց նշանակությունը։
 5. Ի՞նչ է քաղաքացիական պատասխանատվությունը։
 6. Որո՞նք են քաղաքացիական պատասխանատվության պայմանները։
 7. Ի՞նչ հիմքով է դադարում պարտավորությունը։

229

Պատասխանները տեղադրե՛ք բլոգներում և ուղարկե՛ք իմ էլ․ հասցեին` s.tamazyan@mskh.am, ապրիլի 13-23-ն ընկած ժամանակահատվածում։

Իրավունքի հիմունքներ առարկայի ապրիլի 6-10-ի հանձնարարություններ, նախատեսված՝ քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների համար

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների <<իրավունքի հիմունքներ>> առարկայի ապրիլի 6-10-ի
  հանձնարարություններ

 Թեմա՝ << Իրավունքի հիմունքների տեսադասեր>

Տեսադասեր՝ <<Իրավունքի հիմունքներ>> առարկայից, այն ԲՈՒՆ tv շրջանակներում, վարում է՝ Ռուբեն Մելիքյանը։

Պահանջ 1` Ուշադիր դիտե’ք տեսադասերը։

 1. Բնական իրավունք
 2. Քրեական իրավունք

 3. Սեփականության իրավունք

 4. Քաղաքացիական իրավունք
 5. Ժամանակակից իրավագիտության զարգացման ուղղությունները

Պահանջ 2` Յուրաքանչյուր տեսադասից առանձնացրե՛ք 10 հարց և պատասխանե՛ք այդ հարցերին։

Պահանջ 3` Հարցերը և դրանց պատասխանները տեղադրե՛ք բլոգում։

Հանձնարարության արդյունքները հրապարակե՛ք բլոգներում և ուղարկե՛ք իմ էլ․ հացեին (s.tamazyan@mskh.am),   ապրիլի 6-10-ը։
Почему-важно-соблюдать-законы-Зачем-нужен-закон-и-порядок-в-мире-1

 

 

Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների (Իրավունքի հիմունքներ) առարկայի մարտի 16-20-ի հանձնարարություններ

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների <<Իրավունքի հիմունքներ>> առարկայի հանձնարարություններ, նախատեսված մարտի 16-20-ի համար

Թեմաներ՝

<<Քաղաքացիական և վարչական դատավարություններ>>

1-Քաղաքացիական դատավարություն

Ուսումնասիրե՛ք <<Քաղաքացիական դատավարություն>> թեմային առնչվող նյութերը, Քաղաքացիական և վարչական դատավարությունների օրենսգրքերը։ Նյուրթերը կարող եք գտնել համացանցից, հասարակագիտության 11-րդ դասարանի դասագրքից և Arlis.am կայքից։

 

 1. Իրավաբանական առումով, որ գերծերն համարվում՝ <<Քաղաքացիական գործեր>>
 2. Ստեղծե՛ք քաղաքացիական դատարանին ներկայացման համար նախատեսված հայցադիմումի մի օրինակ։
 3. Ներկայացրե՛ք գործի ըստ էության քննության կարգը։
 4. Ի՞նչ սկզբունքներով է քաղաքացիական դատարանը կայացնում վճիռ։
 5. Ինչպիսի՞ ճանապարհ է անցնում առաջին ատյանի դատարանի կայացրած վճռի բողոքարկումը։
 6. Ներկայացրե՛ք երկու կողմի միջև առկա մի որևէ իրավական վեճ, որը իրավասու է լուծել քաղաքացիական դատարանը։
 7. Ներկայացրե՛ք երկու կողմերի միջև առկա մի որևէ իրավական վեջ, որը իրավասու չէ լուծել քաղաքացիական դատարանը։

 

916635

<<Վարչական դատավարություն>>

 

 1. Ովքե՞ր կարող համարվել վարչական գործերի կողմեր։
 2. Ովքե՞ր կարող են դիմել վարչական դատարան։
 3. Ի՞նչ կետեր պետք է ունենա վարչական դատարան ներկայացվող հայցադիմումը։
 4. Ներկայացրե՛ք վարչական գործի քննության կարգը։
 5. Ինչպիսի՞ տարբերություններ կան՝ քաղաքացիական և վարչական գործերի միջև։

dataran1

Պատասխանները տեղադրե՛ք բլոգներում և ուղարկե՛ք իմ էլ․ հասցեին` s.tamazyan@mskh.am, մարտի 16-20-ը ընկած ժամանակահատվածում։

Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների Իրավունքի հիմունքներ առարկայի մարտի 3-4-ի հանձնարարություններ

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի երկրորդ կուրսեցիների <<Իրավունքի հիմունքներ>> առարկայի հանձնարարություններ, նախատեսված մարտի-3-4-ի համար (երեքշաբթի, չորեքշաբթի), իսկ <<զբոսաշրջություն>> բաժնի ուսանողների համար մարտի 4-ի փոխարեն մարտի 6-ի (ուրբաթ)։

Թեմա

<<Մահապատիժը որպես դատապարտվածին պատժելու ձև․ պատմությունը, ժամանակակից աշխարհում նրա ձևերը և կիրառելու անհրաժեշտության հարցերը>> Продолжить чтение «Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների Իրավունքի հիմունքներ առարկայի մարտի 3-4-ի հանձնարարություններ»

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы