Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների զբոսաշրջային ռեսուրսներ առարկայի մայիսի 11-15-ի հանձնարարություններ

Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների <<Զբոսաշրջային ռեսուրսներ>> առարկայի ապրիլի  մայիսի 11-15-ի  հանձնարարություններ

 Թեմա ՝<<Ընտանիք>

Դասի շրջանակներում կդիտվի Հանրային Առաջին ալիքի կողմից նկարահանված <<Հայրենեան>> հաղորդաշարի, <<Ընտանիք>> հաղորդումը։ Հաղորդման բովանդակությունը <<ընտանիքի>>-ի  և նրա ազդեցությունը Հայկական մշակույթի և նրա յուրօրինակ զարգացման մասին է։ Ֆիլմից առաջ կտրվի հարցաշար, որի պատասխանները սովորողը հնարավորություն կունենա տալ ֆիլմի ուշադիր դիտման  ընթացքում։ Ստորև ներկայացված է հարցաշարը․

    <<Ընտանիք>> հաղորդման հարցաշարը

 1. Ո՞վ էր համարվում ընտանիքի համար նահապետը, ի՞նչ նշանակում նահապետական օրենքներ։
 2. Ո՞րն է նահապետական ընտանիքային մոդելը, ի՞նչ է այն ենթադրում իրենից։
 3. Ի՞նչպիսի դիրք ուներ կինը ընտնիքում։
 4. Ինչպիսի՞ն էր հայ միջնադարյան իշխանների և նրանց ընտնիքի կյանքը և կենցաղը։
 5. Ի՞նչ է <<Կոչունքի ճաշը>>
 6. Հիմնականում ինչու՞ էին բաժանվում նահապետական ընտանիքները և աշխատում էին, բաժանված ընտանիքները, որտե՞ղ բնակվել։
 7. Ինչպիսի՞ աշխատանքային բաժանումներ կային նահապետական ընտանիքների ներսում։
 8. Ի՞նչ նմանություններ կան <<ընտանիքի>> և <<ծառի>> միջև, այս երկուսը ինչպիսի՞ զուգահեռներ ունեն։
 9. Ինչպիսի՞ մոդելներ ունի ժամանակակից ընտանիքը։

Հարցերի պատասխանները տեղադրե՛ք բլոգներում և ուղարկեց ինձ իմ էլ․ հասցեին (s.tamazyan@mskh.am)  մայիսի 11-15-ի ընթացքում։

csm_Kevonian04_26d6be19f1

Ազգագրական խոհանոց․ նախագիծ նախատեսված քոլեջի ուսանողների համար։ Ապրիլի 27-մայիսի 8։

Ազգագրական խոհանոց

Նախագծի ամփոփ նկարագրություն և նպատակը։ Նախագիծը նախատեսված է քոլեջի ուսանողների համար։ Նախագծը միտված է սովորողների միջոցով հավաքել հայակական ազգագրական մշակույթի անբաժանելի մաս կազմող հայկական խոհանոցի յուրօրինակ ուտեստների հավաքագրումը։ Ընտանեկան դպրոցի պայմաններում, ցանկանում ենք հնարավորություն ստեղծել հավաքել հայկական խոհանոցի տարածքային դրսևորումները  (Տավուշի, Սյունիքի, Գավառի և այլն) և որոշ ուտեսներ, որոնք փոխանցվում են սերնդեսերունդ։ Դրանց պահպանումը և արժմեականությունը կարևոր ենք դիտարկում այդ նախագծի շրջանակում։ Յուրաքանչուր սովորող արմատներով որևէ տարածաշրջանից է, եթե նույնիսկ նրանք ծնվել են Երևանում։ Նրանց ծնողները կամ պապիկ-տատիկները Հայաստանի տարբեր շրջաններից են։ Մենք ցանկանում ենք նախագծի շրջանակում հավաքագրել այդ ուտեսները։ Տալ ոչ միայն այդ ուտեսների բաղադրատոմսերը և այլ տեսանկարահանման միջոցով ցուցադրել դրանց պատրաստման եղանակները և ձևերը։

Նախագծի ընթացքում 

 1. սովորողները կընտրեն իրենց ազգագրական ուտեսը, այդ գործում նրանց կարող են օգնել մայրիկները և տատիկները։ Կամ որոշ հայտնի ուտեսների, իրենց <<պապենական>> պատրաստման ձևերը։
 2. Մանրամասն կներկայացնեն այդ ուտեստի ազգագրական պատմությունը, դրանց փոխացման ճանապարհները և իհարկե դրանց, որևէ շրջանին պատկանելու փաստը։
 3. Դրանից հետո սովորողները անձամբ կամ իրենց մայրիկների և տատիկների, կամ որևէ հարազատնի օգնությամբ տեսանկարահանման միջոցով ցույց կտան դրանց պատրաստման եղանակը և ձևերը։
 4. Որից հետո սովորողները այդ տեսանկարահանված նյութերը կուղարկեն, որոնք փաթեթով կհավաքվեն այս նախագծում։

Նախագծի ամփոփումը

Նախագիծը կամփոփվի սովորողների կատարած աշխատանքների հավաքագրմամբ և ամբողջացմամբ։ Այստեղ կլինեն սովորողների կազմած իրենց ընտանիքի ազգագրական խոհանոցի ուտեսների մանրամասն նկարագրությամբ և տեսանկարահաման միջոցով ուտեստի պատրասման ընթացքի նյութերով։ Սովորողները ոչ միայն կծանոթանան իրենց ազգագրական խոհանոցին, այլ նաև կծանոթանան, այլ սովորողների խոհանոցներին։ Արդյունքում մենք կունենանք ազգագրական խոհանոցի բազմաերանգ դրսևորումներով հագեցած նախագիծ, որը նաև կարող է ուղեցույց լինել, զբողաշրջության  և այլ բաժնների սովորողների համար։

Մասնակիցներ․

<<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի քոլեջի ուսանողներ, ծնողներ, հարազատներ և այլ ցանկացողներ։

Ժամանակահատված․

Ապրիլի 27- մայիսի-8:

Նախագծի համակարգող՝ Սամվել Թամազյան

1523809219-9993

Կատարված աշխատանքների ամփոփում

 1. Աիդա Փոչիկյան
 2. Ֆլորա Աճեմյան
 3. Էրիկ Գևորգյան

Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների զբոսաշրջային ռեսուրսներ առարկայի ապրիլի 27-30-ի և մայիսի 4-8-ի հանձնարարություններ

Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների <<Զբոսաշրջային ռեսուրսներ>> առարկայի ապրիլի 27-30-ի և մայիսի 4-8-ի  հանձնարարություններ

 Թեմա ՝<<խոհանոց>>

Դասի շրջանակներում կդիտվի Հանրային Առաջին ալիքի կողմից նկարահանված <<Հայրենեան>> հաղորդաշարի, <<Խոհանոց>> հաղորդումը։ Հաղորդման բովանդակությունը <<խոհանոցի>>-ի  և նրա ազդեցությունը Հայկական մշակույթի և նրա յուրօրինակ զարգացման մասին է։ Ֆիլմից առաջ կտրվի հարցաշար, որի պատասխանները սովորողը հնարավորություն կունենա տալ ֆիլմի ուշադիր դիտման  ընթացքում։ Ստորև ներկայացված է հարցաշարը․

    <<խոհանոց>> հաղորդման հարցաշարը

 1. Խոհանոցի որպես ազգային մշակույթ։
 2. Հյուրասիրության աստվածը։
 3. Սննդրի գիտական մատուցումը։
 4. Հացը և լավաշը որպես պաշտամունք։
 5. Տոլմայի տեսականին։
 6. Պասային ուտելիքներ։
 7. Ամանորյա ուտելիքներ։
 8. Կենդանական և բուսականան ուտելիքների կապը կենցաղի և ապրելակերպի հետ։
 9. Ավադական և հարսանեկան ուտեստներ։
 10. Մածունը որպես գենետիկ սնունդ։
 11. Խոհանոց բառի բացատրությունը։
 12. Ճաշկերույթի խորհուրդը

Հարցերի պատասխանները տեղադրե՛ք բլոգներում և ուղարկեց ինձ իմ էլ․ հասցեին (s.tamazyan@mskh.am) ապրիլի 27-30-ի և մայիսի 4-8-ի ընթացքում։

1546083

Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների <<Զբոսաշրջային ռեսուրսներ>> առարկայի ապրիլի 27-30-ի և մայիսի 4-8-ի  հանձնարարություններ

 Թեմա ՝<<Գորգ>>

Դասի շրջանակներում կդիտվի Հանրային Առաջին ալիքի կողմից նկարահանված <<Հայրենեան>> հաղորդաշարի, <<Գորգ>> հաղորդումը։ Հաղորդման բովանդակությունը <<գորգի>>  և նրա ազդեցությունը Հայկական մշակույթի և նրա յուրօրինակ զարգացման մասին է։ Ֆիլմից առաջ կտրվի հարցաշար, որի պատասխանները սովորողը հնարավորություն կունենա տալ ֆիլմի ուշադիր դիտման  ընթացքում։ Ստորև ներկայացված է հարցաշարը․

    <<Գորգ>> հաղորդման հարցաշարը

 1. Ի՞նչ է ազգային, մշակութային արժեքը։ Նյութական և ոչ նյութական արժեքներ։
 2. XIII դարում որ ճանապարհորդն է հիացել հայկական գորգերի բազմազանությամբ։
 3. Որտե՞ղ են գտվել հայկական ամենահին գորգերի մնացորդները։
 4. Ինչպե՞ս տարբերել հայկական գորգը։
 5. Ինչպե՞ս են կոչվում գորգ գործելու սարքը և գործիքները։
 6. Ի՞նչ թելերով են գործում հայկական գորգերը։
 7. Ինչպե՞ս էին ներկում թելերը։
 8. Գորգը և միջազգային տերմինաբանությունը։
 9. Ի՞նչ է վիշապագորգը
 10. <<Մերգերյան>> գորգեր

Հարցերի պատասխանները տեղադրե՛ք բլոգներում և ուղարկեց ինձ իմ էլ․ հասցեին (s.tamazyan@mskh.am) ապրիլի 27-30-ի և մայիսի 4-8-ի ընթացքում։

2015676

 

Զբոսաշրջային ռեսուրսներ առարկայի շրջանակնում հանձնարարություններ նախատեսված ապրիլի 13-23-ի համար

Հայ ազգագրության ուսումնասիրման նպատակն է, առարկայի միջոցով փորձել բացահայտել Հայաստանի զբոսաշրջային ռեսուրսների յուրահատուկ մի դաշտ, գտնել և վեր հանել մոռացված և կորցրած շատ երևույթներ, որոնք նոր լույս կբացեն զբոսաշրջության զարգացման նոր ուղիների վրա։ Ամբողջ աշխարհում ժամանակի ընթացքում մեծ հետաքրքրություն է առաջանում ոչ թե որևէ երկրի ժամանակակից, այլ հին, ազգային մշակույթի հանդեպ։

Պահանջ 1. Ուսումնասիրե՛ք <<Հայ ազգագրությանը>> վերաբերող նյութեր՝ համացանցում առկա տարբեր նյութերից և հոդվածներից,  զանազան ֆիլմերից ,  Վարդ Բդոյանի <<Հայ ազգագրություն․ համառոտ ուրվագիծ>> ձեռնարկից, <<Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն>> մատենաշարից։

Պահանջ 2. Ընտրե՛ք այս թեմաներից որևէ մեկը․

 1. Արորային երկրագործություն
 2. Ցանքերի խնամքը
 3. Բերքահավաք և կալսոց
 4. Անասնապահություն
 5. Բնակարանը Հայոց մեջ
 6. Կահկարասի
 7. Զգեստ և զարդարանք
 8. Զենքեր
 9. Սնունդ
 10. Հարսանիք
 11. Ազգակցական համակարգ
 12. Ծիսական կարգեր
 13. Հուղարկավորության սովորություն
 14. Երկրագործական պաշտամունք
 15. Հայկական հեթանոսական դիցարան
 16. Անձնանուններ
 17. Տեղանուններ

Պահանջ 3. Ընտրված թեմաներից որևէ մեկով գրե՛ք ռեֆերատ, որի մեջ անպայման պետք է լինի թեմային վերաբերող ընդունված նյութեր (որոնց օգտագործման համար պետք է կատարել հղում),  պետք է լինի նաև ձեր սեփական փոքրիկ հետազոտությունը (մտքեր, քննադատություններ, վերլուծություններ, կարծիքներ և այլն)։ Ձեր գրած ռեֆերատը կներկայացնեք առցանց հանդիպման ժամանակ (Ապրիլի 23)։
Բոլոր աշխատանքները կգնահատվեն։

Աշխատանքները ուղարկե՛ք հետադարձ կապով՝ s.tamazyan@mskh.am, մինչև ապրիլի 22-ը։
Taraz_2

Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների <<Զբոսաշրջային ռեսուրսներ>> առարկայի մարտի 16-20-ի  հանձնարարություններ

 Թեմա ՝<<Պար>>

Դասի շրջանակներում կդիտվի Հանրային Առաջին ալիքի կողմից նկարահանված <<Հայրենեան>> հաղորդաշարի, <<Պար>> հաղորդումը։ Հաղորդման բովանդակությունը <<Պար>>-ի  և նրա ազդեցությունը Հայկական մշակույթի և նրա յուրօրինակ զարգացման մասին է։ Ֆիլմից առաջ կտրվի հարցաշար, որի պատասխանները սովորողը հնարավորություն կունենա տալ ֆիլմի ուշադիր դիտման  ընթացքում։ Ստորև ներկայացված է հարցաշարը․

    <<Պար>> հաղորդման հարցաշարը

 1. Մ․թ․ա․ I դարում, ի՞նչ է գրում հայկական պարի մասին Պլուտարքոսը։
 2. Ո՞րն է հեթանոսական շրջանից մինչ այսօր տարածված, ամենանշանավոր հայկական պարը։
 3. Ի՞նչ տեղեկություններ է տալիս հայկական պարի մասին Մ․ Խորենացին։
 4. Ինչպե՞ս են ներկայացված պարը ժայռապատկերներում։
 5.  Ինչպիսի՞ խորհրդանիշ ուներ հայկական պարերում <<խոյը>>։
 6. Ինչպիսի՞ նշանակություն ուներ տարազը հայկական պարում։
 7. Ի՞նչ խորհրդանիշեր ունեին հայկական տարազում  <<կարմիրը>> և <<կապույտը>>։
 8. Ի՞նչ է խորհրդանշում <<Ետ և առաջ>> քայլերը՝ հողագործական և ռազմական պարերում։
 9. Ի՞նչ նշանակություն ունի պարի ընթացքում ձայնարկությունը։
 10. Ինչպիսի՞ նշանակություն ձեռք բերեց պարը XX-րդ դարում։

Հարցերի պատասխանները տեղադրե՛ք բլոգներում և ուղարկեց ինձ իմ էլ․ հասցեին (s.tamazyan@mskh.am) մարտի 16-20-ի ընթացքում։

21768618_133173943990712_4292359614834131769_o

Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների <<Զբոսաշրջային ռեսուրսներ>> առարկայի մարտի 16-20-ի  հանձնարարություններ

 Թեմա ՝<<Գինի>>

Դասի շրջանակներում կդիտվի Հանրային Առաջին ալիքի կողմից նկարահանված <<Հայրենեան>> հաղորդաշարի, <<Գինի>> հաղորդումը։ Հաղորդման բովանդակությունը <<Գինու>>  և նրա ազդեցությունը Հայկական մշակույթի և նրա յուրօրինակ զարգացման մասին է։ Ֆիլմից առաջ կտրվի հարցաշար, որի պատասխանները սովորողը հնարավորություն կունենա տալ ֆիլմի ուշադիր դիտման  ընթացքում։ Ստորև ներկայացված է հարցաշարը․

    <<Գինի>> հաղորդման հարցաշարը

 1. Ինչի՞ց են գինի ստանում։
 2. Ինչու՞ էր տան տերն առաջինը գինի խմում՝ հյուր ընդունելիս։
 3. Հայաստանի ո՞ր շրջաներն էին առավել նպաստավոր գինու ստացման համար։
 4. Գինին ինչպե՞ս է ներկայացված Աստվածաշնչում և Կտակարանում
 5.  Գինին Ուրարտուում
 6. Խաղողն արվետում և ճարտարապետության մեջ։
 7. Որտե՞ղ և ինչպե՞ս են պատրաստում գինի։
 8. Գինին Արենիում։
 9. Գինին և առևտուրը։
 10. Գինին և տուրիզմը։
 11. Գինին և լեզվակազմությունը։
 12. Ինչպե՞ս գինի ըմպել։

Հարցերի պատասխանները տեղադրե՛ք բլոգներում և ուղարկեց ինձ իմ էլ․ հասցեին (s.tamazyan@mskh.am) մարտի 16-20-ի ընթացքում։

cabernet

 

Զբոսաշրջային ռեսուրսներ առարկայի մարտի 3-ի հանձնարարություններ

Քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների <<Զբոսաշրջային ռեսուրսներ>> առարկայի մարտի 3(երեքշաբթի) հանձնարարություններ

 Թեմա ՝<<Տարազ>>

Դասի շրջանակներում կդիտվի Հանրային Առաջին ալիքի կողմից նկարահանված <<Հայրենեան>> հաղորդաշարի, <<Տարազ>> հաղորդումը։ Հաղորդման բովանդակությունը <<Տարազի>>-ի  և նրա ազդեցությունը Հայկական մշակույթի և նրա յուրօրինակ զարգացման մասին է։ Ֆիլմից առաջ կտրվի հարցաշար, որի պատասխանները սովորողը հնարավորություն կունենա տալ ֆիլմի ուշադիր դիտման  ընթացքում։ Ստորև ներկայացված է հարցաշարը․ Продолжить чтение «Զբոսաշրջային ռեսուրսներ առարկայի մարտի 3-ի հանձնարարություններ»

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы