9-րդ և 12-րդ դասարաններ․ «ՀՀ Առաջին հանրապետության վարչապետեր»․ նոյեմբերի 1-5

Հայաստանի Առաջին հանրապետությունը իր գոյության 2․5 տարիների ընթացքում ունեցել է 4 վարչապետներ։ ՀՀ բոլոր վարչապետները եղել են ՀՅԴ-ականներ։ Նրանց բոլորին վիճակված էր կառավարել Հայաստանի Առաջին հանրապետությունը գերլարված իրավիճակում և տեսնել պատերազմներ, սով, հիվանդություններ, ապստամբություններ և այլն։

Ընտրե՛ք մեկին

 • Հովհաննես Քաջազնունի
 • Ալեքսանդր Խատիսյան
 • Համո Օհանջանյան
 • Սիմոն Վրացյան

Կատասրե՛ք փոքր ծավալների հետազոտական աշխատանք նրանցից մեկի մասին։

Փորձե՛ք հիմնավորել ձեր ընտրությունը

Առաջադրանքները նախատեսված են 9 և 12-րդ դասարանների սովորողների համար

Առաջադրանքների փաթեթ սեպտեմբերի 27-հոկտեմբերի 1, 12-րդ դասարանի սովորողների համար

Առաջադրանքներ նախատեսված 12-րդ դասարանի սովորողների համար

Ներկայացրե՛ք Ալեքսանդր Մյասնիկյանի կենսագրական կարևոր իրադարձությունները, առանձնացնելով՝

 1. Կենսագրական ընդհանուր տվյալներ։
 2. Հեղափոխական գործունեությունը։
 3. Հայկական ԽՍՀ Ժողկոմխորհի առաջին նախագահի պաշտոնում ձեր համար առավել կարևոր գործունեությունները։

Առաջադրանքների փաթեթ, սեպտեմբերի 13-17

Առաջադրանքներ նախատեսված 12-րդ դասարանի սովորողների համար

Ներկայացրե՛ք 1917-1922/23 թթ․ Ռուսաստանի քաղաքացիական պատերազմը, հետևյալ ուղղություններով՝

 1. Պատճառները և սկիզբը։
 2. Երկու <<ճամբարների>> նպատակները։
 3. Արդյունքները։
 4. Հայաստանը։
 5. Ձեր վերլուծությունները

Առաջադրանքների փաթեթ․ 12-րդ դասարան

Առաջադրանքներ պատմությունից․ հեկտեմբերի 26-30

Ընթերցե՛ք բոլոր հնարավոր նյութերը՝ <<Գիտատեխնիկական հակամարտությունը ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի միջև>> թեմայի շուրջ

Նախագծային աշխատանք <<Գիտատեխնիկական հակամարտությունը ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի միջև>>

Առաջադրանքների փաթեթ․ 12-րդ դասարան

Պատմության առաջադրանքների փաթեթ․ հոկտեմբերի 19-23

 1. Ընթերցե՛ք հետևյալ նյութը՝ <<Սոցիալիստական հասարակության ձևավորումը․ հասարականան-քաղաքական կյանքը>>
 2. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին
  1-Խորհրդային իշխանությունները ինչպիսի՞ վերաբերմունք ունեին Ազգային կուսակցությունների նկատմամբ։ Ինչպիսի՞ քաղաքականություն էին իրականացնում նրանց նկատմամբ 1920-ական թթ․ ին։
  2-Ինչպե՞ս Հայաստանում անցում կատարվեց միակուսակցական համակարգին։
  3-Նկարագրե՛ք <<Տրոցկիստական>> շարժման գաղափարախոսությունները։ Ինչպիսի՞ պայքար ծավալվեց նրանց դեմ։
  4- Նկարագրե՛ք 1930-ական թվականների բռնաճնշումները Հայաստանում։
  5-Նկարագրե՛ք 1930-ական թթ․- բռնաճնշումները Հայ Առաքելական եկեղեցու դեմ։
 3. Վերլուծե՛ք
  Արդյո՞ք կար անհրաժեշտություն Ստալինի կողմից իրականացվող քաղաքականության համար։

Առաջադրանքների փաթեթ, հոկտեմբերի 5-9

Առաջադրանքներ նախատեսված 12-րդ դասարանի սովորողների համար

Ներկայացրե՛ք <<Արդյունաբերացում և կոլեկտիվացում>> թեմաները

 1. Պատճառները և սկիզբը։
 2. Իրագործման մեթոդները
 3. Արդյունքները։
 4. Հետևանքները։
 5. Ձեր վերլուծությունները

Առաջադրանքների փաթեթ, սեպտեմբերի 22-25

Առաջադրանքներ նախատեսված 12-րդ դասարանի սովորողների համար

Ներկայացրե՛ք 1917-1922/23 թթ․ Ռուսաստանի քաղաքացիական պատերազմը, հետևյալ ուղղություններով՝

 1. Պատճառները և սկիզբը։
 2. Երկու <<ճամբարների>> նպատակները։
 3. Արդյունքները։
 4. Հայաստանը։
 5. Ձեր վերլուծությունները

Առաջադրանքների փաթեթ սեպտեմբերի 14-18, 12-րդ դասարանի սովորողների համար

Առաջադրանքներ նախատեսված 12-րդ դասարանի սովորողների համար

Ներկայացրե՛ք Ալեքսանդր Մյասնիկյանի կենսագրական կարևոր իրադարձությունները, առանձնացնելով՝

 1. Կենսագրական ընդհանուր տվյալներ։
 2. Հեղափոխական գործունեությունը։
 3. Հայկական ԽՍՀ Ժողկոմխորհի առաջին նախագահի պաշտոնում ձեր համար առավել կարևոր գործունեությունները։

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы