Առաջադրան 11-րդ դասարանի սովորողների համար․ դեկտեմբերի 20-24

Ծանոթացե՛ք հետևյալ թեմային՝ «Հայ Ազգային կուսակցություններ»

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

 • Ի՞նչ պատական պայմաններ էին ստեղծվել ազգային կուսակցությունների ստեղծման համար։
 • Ներկայացնե՛ք Արմենական կուսակցության հիմնական տեսլականները։
 • Ո՞րոնք էին Հնչակյան կուսակցության ծրագրի հիմնական կետերը։ Ի՞նչ ձգտումներ ունեին նրանք։
 • Ինչու՞ ստեղծվեց ՀՅԴ-ն։ Ի՞նչ ձգտումներ ուներ ՀՅԴ-ն Հայկական հարցի լուծման շուրջ։

Դասարանական աշխատանքի թեմա՝ «Հայ Ազգային կուսակցություններ»

Առաջադրանքներ 11-րդ դասարանի համար․ դեկտեմբերի 6-10

Առաջադրանքներ նախատեսված 11-րդ դասարանի սովորողների համար

Ընթերցե՛ք հետևյալ թեման՝ <<Հայկական հարցի միջազգայնացումը, Սան Ստեֆանո, Բեռլին>>

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

 • Ներկայացրե՛ք Սան Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագրի հիմնական հոդվածները։ Ո՞րն էր Հայկական հարցի էությունը։ Արևմտահայ ազգային-քաղաքական ուժերն ի՞նչ գործունեություն ծավալեցին Հայկական հարցի լուծման համար։
 • Ներկայացրե՛ք հայ հասարակական շրջանակների և հայկական պատվիրակության գործունեությունը։ Համեմատե՛ք Սան Ստեֆանոյի և Բեռլինի պայմանագրերում Հայաստանին և հայերին վերաբերող հոդվածներն ու ձևակերպումները։ Ո՞ր գավառներից կազմվեց Կարսի մարզը։
 • Ի՞նչ դասեր քաղեցին հայերը Բեռլինի վեհաժողովից։ Ինչու՞ էին մեծ տերությունները ժամանակ առ ժամանակ հանդես գալիս Հայկական հարցի ջատագովներ։

Դասարանական աշխատանք։ Ծանոթանա՛լ և ներկայացնե՛լ <<Հայկական հարցի միջազգայնացումը, Սան Ստեֆանո, Բեռլին>> թեման։

Առաջադրանքներ 11-րդ դասարանի սովորողների համար

Առաջադրանքներ նախատեսված 11-րդ դասարանի սովորողների համար

Ներկայացրե՛ք Ռուս-թուրքական 1877-78 թթ․ պատերազմը հետևյալ տեսակետներով

 • Արևելյան հարց
 • Բալկանյան ռազմաճակատ
 • Կովկասյան ռազմակաճակատ
 • Հայերի մասնակցությունը պատերազմին
 • Արդյունքները

Դասարանական աշխատանք։ Ծանոթանա՛լ և ներկայացնե՛լ <<Ռուս-թուրքական 1877-78 թթ․ պատերազմը>> թեման։

Նախագծային աշխատանք․ 11 պատմության ընտրությամբ խումբ

Ռուսասանն իր ծավալապաշտական քաղաքականության դիտակետում մշտապես Այսկովկասը դիտարկել է, որպես իր համար կաևորագույն ռազմավարական հետակետ։ Հայաստանում սկսված ազատագրական պայքարի աշխուժացումը (18-րդ դ․) հայ մտավորականության ուշադրությունը Եվրոպայից ուղղեց դեպի Ռուսաստան։ Այս ամենին նպաստում էր նաև ռուսական դիվանագիտության հուսադրող քաղաքականությունը։ 19-րդ դարի առաջին կեսին սկսված ռուս-պարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմները մեծ հուսեր արթնացրեցին հայության շրջանում։ Սկսեցին կազմվել Հայաստանի ազատագրության և ապագա պետության ամենատարբեր ծրագրեր։ Սակայն ոչ միշտ էր Ռուսական արտաքին քաղաքականության նպատակները համընկնում հայության քաղաքական երազանքների հետ և առաջացնում դառը իրականություն, որի առջև մշտապես հայտնվել են հայերը։

Պահանջ

18-րդ դարի ռուս-պարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմները դիտարկե՛ք Հայաստանի ազատագրական հետանկարի տեսակետից։ Հիմնավորե՛ք ձեր տեսակետները։

Կարող եք օգտագործել այս տեսահոլովակը

Նախագծային-հետազոտական նախագիծը նախատեսված է 11-րդ դասարանի պատմության ընտրության խմբի սովորողների համար

Ռուս-թուրքական պատերազմները և Հայաստանի ապագան

Նախագծային աշխատանք․ 11-րդ դասարան

Ընթերցե՛ք հետևյալ թեման՝
<< Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին․ ռուս-պարսկական պատերազմներ>>

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

 1. Ներկայացրեք Արևելյան Հայաստանի վարչաքաղաքական իրավիճակը XIX դարի սկզբին։
 2. Անդրկովկասի նկատմամբ ինչ նպատակներ ուներ Ռուսաստանը։ ինչպե՞ս և հայկական ի՞նչ գավառներ անցան Ռուսաստանին։Երբ և ինչ պայմաններով կնքվեց Գյուլիստանի հաշտության պայմանգիրը։
 3. Ներկայացրեք հայերի մասնակցությունը 1804-1803թթ․ ռուս-թուրքական պատերազմին։
 4. Ներկայացրեք 1806-1828թթ․ ռուս-պարսկական պատերազմի ընթացքը։ Ի՞նչ նշանակություն ունեցավ Երևանի գրավումը։
 5. Ներկայացրեք Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագիրը։
 6. Ի՞նչ սպասելիքներ ունեին հայերը 1826-1828 թթ․ պատերազմից։ Ներկայացրե՛ք կամավորական շարժման ընթացքը։

Դասարանական աշխատանքի թեմա՝

Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին․ ռուս-պարսկական պատերազմներ

Հետազոտական աշխատանք՝

Ռուս-թուրքական պատերազմները և Հայկական հարցը։

11-րդ դասարանի պատմության առաջադրանքներ․ հոկտեմբերի 11-15

 1. Ընթերցե՛ք հետևյալ նյութը՝ <<Ազատագրական պայքարը XVIII դարի երկրորդ կեսին․ Հովսեփ Էմին>>
 2. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին
  1-Նկարագրե՛ք հնդկահայ գաղութի կյանքը XVIII դարի կեսերին։
  2-Ի՞նչու հնդկահայ գաղութի ներկայացուցիչները սկսեցին գնահատել ազգային պետականության և հայրենիքի դերը։
  3-Ինչո՞վ էր պայմանավորված Հայաստանի ազատագրության գործում Ռուսաստանից և Վրաստանից սպասվելիք օժանդակության հույսերը, ինչու՞ էր Հովսեփ Էմինն ընտրել այդ երկրները։ ։
  4- Այդյո՞ք Հայաստանն ուներ իր ներսում մարդկային անպիսի ռեսուրս, որ կարողանար ազատագրվել օտար տիրապետությունից։
  5-Ինչու՞ անհաջողությամբ ավարտվեց Հովսեփ Էմինի ազատագրական գործունեությունը։
 3. Վերլուծե՛ք
  Սիմեոն Երևանցի․ դավաճան թե՞ հեռատես ազգային գործիչ։

Առաջադրանքների փաթեթ, սեպտեմբերի 27-հոկտեմբերի 1

Առաջադրանքներ նախատեսված 11-րդ դասարանի սովորողների համար

Ներկայացրե՛ք Օսմանյան կայսրության պատմությունը (ամփոփ) հետևյալ կետերով․

 • Սելջուկ-թյուրքերի արշավանքերը Արևմուտք
 • Իկոնիայի սուլթանություն
 • Օսմանյակ կայսրության հիմնումը
 • Օսմանյան կայսրությունը 15-16-րդ դարերում
 • Կործանումը։

Դասարանական աշխատանք։ Ծանոթանա՛լ և ներկայացնե՛լ <<Իսրայել Օրու գործունեությունը>> թեման։

11-րդ դասարանի պատմության ընտրության դասարան

Առաջադրանքներ նախատեսված սեպտեմբերի 13-17-ի համար

Բերե՛ք Ազատագրական պայքարի օրինակ 19-20-րդ դդ․-ից

Առանձնացրե՛ք այդ ազատագրական պայքարի առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները

Այդ ազատագրական պայքարը համեմատե՛ք Հայաստանի ազատագրական պայքարների հետ

Առաջադրանքների փաթեթ սեպտեմբերի 13-17, 11-րդ դասարանի սովորողների համար

Առաջադրանքներ նախատեսված 11-րդ դասարանի սովորողների համար

Հայկական դիվանագիտությունը 17-րդ դարում․ Ներկայացրե՛ք թեման  հետևյալ ուղղություններով՝

 1. Հայաստանի ազատագրության հնարավոր տարբերակները, ծրագրերը
 2. Հայաստանի ազատագրության ընդունելի ճանապարհները
 3. Գաղտնի ժողովները և պատվիրակությունները ստեղծումը, դրանց արդյունավետությունը
 4. Հայաստանի ազատագրության 17-րդ դարում հնարավոր ձեր տարբերակները

Реклама

Время от времени некоторые ваши п

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы