10-րդ դասարանի հասարակագիտության առաջադրանքներ․ ապրիլի 4-8

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին

 • Ի՞նչ է էթիկան
 • Ի՞նչ գիտեք գործածական էթիկայի մասին, ո՞ր ոլորտներում է այն կիրառվում
 • Արդյո՞ք կիրառական էթիկան ենթարկվում է ժամանակային փոփոխությունների
 • Ի՞նչ է նշանակություն ունի «ողջույնը» մարդկային փոխհարաբերություններում

10-րդ դասարանի պատմության առաջադրանքներ․ ապրիլի 4-8

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին

 • Որտե՞ղ է Կիլիկիան և աշխարհագրական ի՞նչ շրջանների է բաժանվում։
 • Ո՞ր դարում մեծացավ հայերի հոսքը դեպի Կիլիկիա, ուրիշ ի՞նչ ժողովուրդներ էին ապրում Կիլիկիայում
 • Ներկայացրե՛ք Կիլիկիայում հայկական պետության ստեղծման պատմական գործոնները։ Ի՞նչն առիթ դարձավ Փիլարտոս Վարաժնունու հայկական իշխանության ստեղծման համար։ Ուրիշ ի՞նչ հայկական իշխանություններ ստեղծվեցին
 • Հայաստանից դուրս ստեղծված պետական կազմավերումներից ո՞րն էր ամենակենսունակը․ ո՞վ և երբ է այն հիմնադրել։ Ի՞նչ հետևանքներ ունեցան խաչակրաց արշավանքները Կիլիկիայի համար

10-րդ դասարանի հասարակագիտության հաձնարարություններ․ մարտի 7-11

Գլոբալիզացիա

 • Ի՞նչ է գլոբալիզացիան
 • Ո՞րն է ձեր ճանապարհը՝ գլոբալիստ, թե՞ հակագլոբալիստ (հիմնավորե՛ք ձեր ընտրությունը)
 • Ի՞նչ է տնտեսական գլոբալացումը, ի՞նչ երևույթներ կնշեք
 • Որո՞նք են քաղաքական գլոբալացման դրական և բացասական կողմերը
 • Գլոբալիզացիան կյանքի ո՞ր ոլորտներում է դրսևորվում

Պատմության 10-րդ դասարանի հանձնարարություններ․ մարտի 7-11

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին

 • Ի՞նչ քայլեր էր իրականացնում Բյուզանդիան Հայաստանում Անի-Շիրակի թագավորության անկումից հետո
 • Ովքե՞ր էին սելջուկ-թուրքերը, որտե՞ղ է նրանց հայրենիքը։
 • Ինչպիսի՞ հետևանքներ ունեցավ սելջուկ-թուրքերի արշավանքերը դեպի Հայաստան
 • Ե՞րբ և որտե՞ղ տեղի ունեցավ սելջուկ-բյուզանդական վճռական ճակատամարտը և ինչպիսի՞ն դարձավ տարածաշրջանը դրանից հետո

10-րդ դասարանի հասարակագիտություն առաջադրանքներ․ փետրվարի 14-18

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին

 • Ի՞նչ գիտեք «փողի» մասին
 • Ի՞նչ ճաբապարհ է անցել մարդկությունը մինչև «փողի» գաղափարի ստեղծումը
 • Ինչպիսի՞ն կլինի աշխարհը առանց փողի

Ներկայացրե՛ք

 • «Փողի» պատմության մի քանի հետաքրքիր էջեր

10-րդ դասարանի պատմության առաջադրանքներ․ փետրվարի 14-18

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

 • Ո՞ր էր «Վահանանց ապստամբության» սկսման պատճառը
 • Ի՞նչ տարբերություններ եք տեսնում «Վահանանց» և «Վարդանանց» ապստամբությունների մինջև։
 • Ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ այդ ապստամբությունը։

Դասի թեմա՝ «Վահանանց ապստամբություն»

Առաջադրանք 10-րդ դասարանի սովորողների համար․ դեկտեմբերի 20-24

Ծանոթացե՛ք հետևյալ թեմային՝ «Պապ թագավոր»

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

 • Գնահատե՛ք Պապ թագավորի բարեփոխումները։ Ի՞նչ արդյունքներ տվեցին այս բարեփոխումները։
 • Ի՞նչ տեղի կունենար ե՞թե Մուշեղ սպարապետը հետ չվերադարձներ Շապուհի կանանոցը։
 • Ինչու՞ դավադրաբար սպանեցին Պապ թագավորին։

Դասարանական աշխատանքի թեմա՝ «Պապ թագավոր»

Առաջադրանքներ 10-րդ դասարանի սովորողների համար․ դեկտեմբերի 6-10

Կարդացե՛ք հետևյալ թեման՝ «Հայաստանը և Հռոմի ու Պարթևստանի մրցակցությունը I-րդ դարի առաջին կեսում»

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

1- Հայաստանը գահակալական խնդիրների պատճառով ինչու՞ էր հայտվել Հռոմի և Պարթևստանի մրցակցության գոտում

2- Արդո՞ք այս մարցակցության ժամանակաշրջանում կար հայերի համար այլընտրանքներ․ հիմնավորե՛ք։

3- Ինչո՞ւ Հայոց ավագանին ի վերջո կանգնեք Պարթևական քաղաքական կողմնորոշման վրա։

Դասարանական աշխատանք՝
«Հայաստանը և Հռոմի ու Պարթևստանի մրցակցությունը I-րդ դարի առաջին կեսում»

Հասարակագիտության առաջադրանք․ նոյեմբերի 15-19

10-րդ դասարանի հասարակագիտություն առարկայի առաջադրանք

Թեմա՝ «Երազներ»

 • Ի՞նչ գիտեք երազների մասին
 • Հավատու՞մ եք երազների կանխորոշող բնույթին
 • Բնութագրե՛ք ձեր երազները

Իրականացրե՛ք հետազոտական աշխատանք՝ «Երազներ» թեմայից

Առաջադրանքներ 10-րդ դասարանի սովորողների համար․ նոյեմբերի 15-19

Առաջադրանքներ նախատեսված 10-րդ դասարանի սովորողների համար

Ընթերցե՛ք հետևյալ թեման՝ <<Արտավազդ II>>

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

 • Ե՞րբ և ինչպե՞ս էր փոխվել ուժերի հարաբերակցությունը Առաջավոր Ասիայում։ Ի՞նչ քաղաքականություն էր վարում Հայաստանը․ ճի՞շտ էր արդյոք այն։
 • Ներկայացրե՛ք Կրասոսի պարթևական արշավանքը։ Ի՞նչ դիրքորոշում ուներ Արտավազդ II-ը։ Ի՞նչ ավարտ ունեցավ արշավանքը։
 • Ե՞րբ է կազմավորվել Երկրորդ եռապետությունը, ովքե՞ր էին անդամները։ Ներկայացրե՛ք Անտոնիոսի պարթևական և հայկական արշավանքների ընթացքը և արդյունքները։
 • Բնութագրե՛ք Արտավազդ II-ին։

Դասարանական աշխատանք։ Ծանոթանա՛լ և ներկայացնե՛լ <<Արտավազդ II>> թեման։

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы