Առաջադրանք 10-րդ դասարանի սովորողների համար․ դեկտեմբերի 20-24

Ծանոթացե՛ք հետևյալ թեմային՝ «Պապ թագավոր»

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

 • Գնահատե՛ք Պապ թագավորի բարեփոխումները։ Ի՞նչ արդյունքներ տվեցին այս բարեփոխումները։
 • Ի՞նչ տեղի կունենար ե՞թե Մուշեղ սպարապետը հետ չվերադարձներ Շապուհի կանանոցը։
 • Ինչու՞ դավադրաբար սպանեցին Պապ թագավորին։

Դասարանական աշխատանքի թեմա՝ «Պապ թագավոր»

Առաջադրանքներ 10-րդ դասարանի սովորողների համար․ դեկտեմբերի 6-10

Կարդացե՛ք հետևյալ թեման՝ «Հայաստանը և Հռոմի ու Պարթևստանի մրցակցությունը I-րդ դարի առաջին կեսում»

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

1- Հայաստանը գահակալական խնդիրների պատճառով ինչու՞ էր հայտվել Հռոմի և Պարթևստանի մրցակցության գոտում

2- Արդո՞ք այս մարցակցության ժամանակաշրջանում կար հայերի համար այլընտրանքներ․ հիմնավորե՛ք։

3- Ինչո՞ւ Հայոց ավագանին ի վերջո կանգնեք Պարթևական քաղաքական կողմնորոշման վրա։

Դասարանական աշխատանք՝
«Հայաստանը և Հռոմի ու Պարթևստանի մրցակցությունը I-րդ դարի առաջին կեսում»

Հասարակագիտության առաջադրանք․ նոյեմբերի 15-19

10-րդ դասարանի հասարակագիտություն առարկայի առաջադրանք

Թեմա՝ «Երազներ»

 • Ի՞նչ գիտեք երազների մասին
 • Հավատու՞մ եք երազների կանխորոշող բնույթին
 • Բնութագրե՛ք ձեր երազները

Իրականացրե՛ք հետազոտական աշխատանք՝ «Երազներ» թեմայից

Առաջադրանքներ 10-րդ դասարանի սովորողների համար․ նոյեմբերի 15-19

Առաջադրանքներ նախատեսված 10-րդ դասարանի սովորողների համար

Ընթերցե՛ք հետևյալ թեման՝ <<Արտավազդ II>>

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

 • Ե՞րբ և ինչպե՞ս էր փոխվել ուժերի հարաբերակցությունը Առաջավոր Ասիայում։ Ի՞նչ քաղաքականություն էր վարում Հայաստանը․ ճի՞շտ էր արդյոք այն։
 • Ներկայացրե՛ք Կրասոսի պարթևական արշավանքը։ Ի՞նչ դիրքորոշում ուներ Արտավազդ II-ը։ Ի՞նչ ավարտ ունեցավ արշավանքը։
 • Ե՞րբ է կազմավորվել Երկրորդ եռապետությունը, ովքե՞ր էին անդամները։ Ներկայացրե՛ք Անտոնիոսի պարթևական և հայկական արշավանքների ընթացքը և արդյունքները։
 • Բնութագրե՛ք Արտավազդ II-ին։

Դասարանական աշխատանք։ Ծանոթանա՛լ և ներկայացնե՛լ <<Արտավազդ II>> թեման։

Հայկական արքայատներ․ 10-րդ դասարանի նախագիծ։ Նոյեմբերի 1-5

Հայոց պատմությունը հարուստ է իր թագավորական պատմությամբ։ Սկսած Հայոց Վաղ պատմության շրջանից, մինչև Զարգացած միջնադար մենք ունեցել ենք մի շարք արքայատներ, որոնք ծագումնաբանության, Հայաստանի կառավարման և անկման պատմությունը մինչև այսօր մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Նախագիծը կարևորում ենք նրանով, որ արքայատների պատմության ուսումնասիրմամբ հնարավություն կստեղծվի դասարանական պարապունքներից բացի առավել մանրակրկիտ դիտարկել պատմության այս կարևորագույն խնդիրները։

Ընտրե՛ք արքայատներից մեկին՝

 • Ուրարտական արքայատուն
 • Երվանդունիներ
 • Արտաշիսյաններ
 • Արշակունիներ
 • Բագրատունիներ
 • Ռուբինյաններ
 • Հեթումյաններ
 • Լուսինյաններ

Ձեր ընտրած արքայատան մասին գրե՛ք ուսումնական-հետազոտական աշխատանք

Նախագիծը նախատեսված է 10-րդ դասարանի սովորողների համար

10-րդ դասարանի պատմության առաջադրաններ․ հոկտեմբերի 11-15

Ընթերցե՛ք հետևյալ թեման՝ <<Հայաստանը Ք.ա. VII դարավերջից մինչև Ք.ա. 330-ական թվականները>>

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

 1. Ե՞րբ և Հայկական լեռնաշխարհի ո՞ր հատվածում էր վերականգնվել Սկայորդու իշխանությունը: Սեպագիր աղբյուրներում ի՞նչ անունով էր հիշատակվում այդ իշխանությունը:
 2. Ներկայացրե՛ք Պարույր Սկայորդու քաղաքական գործունեությունը:
 3. Ներկայացրե՛ք (ամփոփ) Երվանդ Սակավակյացի գործունեությունը:
 4. Արդյո՞ք ճիշտ էր Մարաստանի դեմ ամպստամբությունը և Աքեմենյան Պարսկաստանի հետ դաշինքը: Հիմնավորե՛ք:
 5. Ի՞նչ գիտեք Բեհիսթունյան արձանագրության մասին: Ի՞նչ լեզուներով և ի՞նչ անվանումներով էր հիշատակվում Հայաստանը:
 6. Նկարագրե՛ք Աքեմենյան Պարսկաստանի XIII սատրապությունը:
 7. Ինչպիսի՞ տեղեկություններ է հաղորդում Քսենոֆոնը Հայաստանի մասին:

Առաջադրանքների փաթեթ, սեպտեմբերի 27 հոկտեմբերի 1

Առաջադրանքներ նախատեսված 10-րդ դասարանի սովորողների համար

Պատմություն

 • Ներկայացրե՛ք Հայաստանի և հայերի մասին հնագույն գրավոր հիշատակությունները
 • Առանձնացրե՛ք ձեզ համար առավել արժանահավատները և հիմնավորեք դրանք։

Առաջադրանքների փաթեթ, սեպտեմբերի 13-17

Առաջադրանքներ նախատեսված 10-րդ դասարանի սովորողների համար

Պատմություն

 • Ըստ ձեզ ինչպե՞ս է բնորոշվում «Հայրենիք» եզրույթը
 • Հայկական Լեռնաշխարհն ինչպիսի՞ առանձնահատկություններ ունի
 • Քանի՞ երկրների տարածքում է գտնվում Հայկական լեռնաշխարհի տարածքը (Օգտվե՛ք քարտեզից)

Դասարանական աշխատանք՝ «Հայկական լեռնաշխարհ»

10-րդ դասարանի պատմության առաջադրանքներ

Առաջադրանքները նախատեսված են մայիսի 17-21 ի համար

Առանձնացրե՛ք Արշակունի արքայատոհի ամենաուժեղ արքաներին

Հիմնավորե՛ք ձեր ընտրությունը

Դասարանական աշխատանքի թեմա՝ «Վերջին Արշակունիներ․ արքայատոհմի ավարտը»

10-րդ դասարանի պատմության առաջադրանք․ ապրիլի 5-9

Ծանոթացե՛ք հետևյալ թեմայի հետ՝ «Պապ թագավոր»

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝

 • Գնահատե՛ք Պապ թագավորի բարեփոխումները։ Ի՞նչ արդյունքներ տվեցին այս բարեփոխումները։
 • Ի՞նչ տեղի կունենար ե՞թե Մուշեղ սպարապետը հետ չվերադարձներ Շապուհի կանանոցը։
 • Ինչու՞ դավադրաբար սպանեցին Պապ թագավորին։

Դասարանական աշխատանքի թեմա՝ «Պապ թագավոր»

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы